ขายธุรกิจแฟรนไชน์สอนสูตรและระบบทั้งหมดให้เจ้าของกิจการใหม่เร

ทุกประเภท   >   อาหาร

กรุงเทพมหานคร
2,999,999 บาท
0897881243
Thailand Property
06/10/2018 - 23:16

ขายธุรกิจแฟรนไชน์สอนสูตรและระบบทั้งหมดให้เจ้าของกิจการใหม่เรียนรู้จนสามารถดำเนินกิจการต่อได้ ทางบริษัทจะดำเนินการสอนสูตรและระบบทั้งหมดให้เจ้าของกิจการใหม่เรียนรู้จนสามารถดำเนินกิจการต่อได้และจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้เป็นระยะเวลา 3 เดือน เปิดขายหุ้นกิจการแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ ปัจจุบันมีจำนวนหลายสาขา ********************************************** Business for sale Foods and Drinks Shop Franchise Just 3,000,000 Baht very cheapest and easy doing small business for will be startup setting up your own company business now. ready to run business immediately and teach and trainer 3 months (Remark If have new good team run it and do marketing good i believe that they are will can make it grown up and successful . And i will support for business 3 months after sell. My brand open 5 years ago and have branch 10 shop, who come first ,who come that win) Please contact for more details Nanthicha 0897881243 Email: PS. I only to meet real buyers only. we do not welcome for the people is fraud, unfaithful, fake, cheat, all, please. ID LINE(089-788-1243) : Thailand property cell phone (662) 089-788-1243, 095-124-1462 E-mail: noinanthicha@gmail.com, noi_suwanna@yahoo.com