+สั่งเร็วได้เร็ว+แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมแล

ทุกประเภท   >   หนังสือ

ร้อยเอ็ด
585 บาท
0973065060
@uso0640f
07/10/2018 - 14:10

แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รายละเอียดเนื้อหา ประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ – ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ – สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2550 – แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2550 – พระราชบัญยัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 – แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 – พระราชบัญยัติการควบคุมขอทาน 2559 – แนวข้อสอบพรบ.การควบคุมขอทาน 2559 – พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว 2553 – พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว 2553 – พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 – แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 – สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) – ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย – สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 – แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ -------------------------------------------------------------- รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 585 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท ) 605 บาท ******************************************** ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-55093-7 สาขาตลาดหายโศรก ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 329-2-53424-7 สาขาเทวาภิบาล ธนาคารธนชาติ เลขที่บัญชี 617-615646-8 สาขาถนนหายโศรก ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ