แปลเอกสาร

ทุกประเภท   >   การเรียน

สุราษฎร์ธานี
150 บาท
0812086244
lovelyoil101016
03/11/2018 - 10:15

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย ราคาแปล 150-250 บาท/ หน้า กระดาษA4 ภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ ราคาแปล 200-300 บาท/ หน้า กระดาษA4 แปลโดยอ.ที่จบป.ตรีและป.โทสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์แปลมากกว่า10 ปี ราคาค่าแปลสามารถตกลงกันได้ สนใจติดต่ออ.ออย 081-208-6244 สินค้ายังมีอีกมากมาย เชิญเลือกแวะชมได้ที่www.cuteandbeauty.com