ล่ามแปลภาษา

ทุกประเภท   >   การเรียน

สุราษฎร์ธานี
2,500 บาท
0812086244
lovelyoil101016
03/11/2018 - 10:19

- ราคาเริ่มต้น 2,500 – 3,000 บาท - การประเมินค่าบริการพิจารณาดังนี้ - ค่าบริการล่ามภาษา ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและการใช้บริการ - ค่าที่พัก ประเมินราคาตามสถานที่นั้นๆ - ค่าเดินทาง ประเมินตามระยะทาง อื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ค่าอาหาร เป็นต้น (กรณีค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการล่าม ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองหรือต้องการให้ทางเราเป็นผู้รับผิดชอบ ทางเราจะทำการรวมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปกับค่าบริการล่าม) บริการเป็นล่ามโดยอ.ที่จบป.ตรีและป.โทสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการเป็นล่ามมากกว่า10 ปี ราคาค่าการเป็นล่ามสามารถตกลงกันได้ สนใจติดต่ออ.ออย 081-208-6244 สินค้ายังมีอีกมากมาย เชิญเลือกแวะชมได้ที่www.cuteandbeauty.com