โจหลุยส์ ณ เอเซียทีค

ทุกประเภท   >   ศิลปะ

กรุงเทพมหานคร
750 บาท
028878802
linethaitravel
13/11/2018 - 13:56

โจหลุยส์ ณ เอเซียทีค (Joe Louis The Art of Thai Cuisine) “นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)” ริเริ่มแต่งตั้งโดยครูสาคร ยังเขียวสด (โจหลุยส์) ศิลปินแห่งชาติ ผู้ฟื้นมหรสพหุ่นละครเล็กอันทรงคุณค่า ขึ้นมาจัดแสดงอีกครั้งในปี พ.ศ.2528 โดยได้ถ่ายทอดศิลปะการชักเชิดและศาสตร์การประดิษฐ์กลไกหุ่นอันซับซ้อนให้แก่ ทายาท นอกจากการแสดงหุ่นละครเล็ก ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทยขึ้นอย่างหลากหลายทั้งแบบดั้งเดิม และแบบการแสดงร่วมสมัย โจหลุยส์ ณ เอเซียทีค (Joe Louis Traditional Thai Puppet) รายละเอียด ราคาพิเศษ ลูกค้าลายไทยฯ Narasimha Avatar Show สำหรับ ผู้ใหญ่(คนไทย+ต่างชาติ) (on Friday-Sunday at 7.30 pm.) 800.- Narasimha Avatar Show สำหรับเด็ก(อายุไม่เกิน 12 ป๊) (on Friday-Sunday at 7.30 pm.) 600.- The Masterpiece Show (on Tusday-Thursday at 7.30 pm.) 750.- The Masterpiece Show (on Tusday-Thursday at 7.30 pm.) 550.- *** เด็กนั่งตักไม่เสียค่าบริการเพิ่ม *** ***กรณีต้องการรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ ต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% *** สอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่ง ได้ที่... บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทรศัพท์: 02-887-8802-3 (Office) http://www.linethaitravel.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%84-Joe-Louis-Thai-Cuisine.html สายด่วน: คุณบี 083-275-4848 คุณก้อย 061-406-6699 Officail line id: @thai.land