@แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ปฐมวัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25

ทุกประเภท   >   หนังสือ

ร้อยเอ็ด
395 บาท
0973065060
@uso0640f
19/12/2018 - 07:04

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ปฐมวัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2561 รายละเอียดเนื้อหา **ภาค ข.ครูผู้ช่วย ปฐมวัย ** – พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 – พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 – แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 – 2579 – หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร – หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ – จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว – การพัฒนาผู้เรียน – การบริหารจัดการชั้นเรียน – การวิจัยทางการศึกษา – สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา – การวัดและประเมินผลการศึกษา – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่งครูผู้ช่วย – พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 – มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ – แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ – คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู – มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) **************************************** ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-55093-7 สาขาตลาดหายโศรก ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 329-2-53424-7 สาขาเทวาภิบาล ธนาคารธนชาติ เลขที่บัญชี 617-615646-8 สาขาถนนหายโศรก ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ