><HEW><แนวข้อสอบ พนักงานเก็บเอกสาร กรมที่ดิน

ทุกประเภท   >   หนังสือ

ร้อยเอ็ด
395 บาท
0872212901
@uso0640f
28/02/2019 - 22:27

แนวข้อสอบ พนักงานบริการทั่วไป กรมที่ดิน รายละเอียดเนื้อหา – ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน – สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.2547 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.2547 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office – แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office – แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน – การเขียนโครงการ – ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ – ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ – การเขียนหนังสือราชการ – การจัดเก็บเอกสาร – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) – แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Biddingt: e-market) – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ