><NEW><แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนัก

ทุกประเภท   >   หนังสือ

ร้อยเอ็ด
585 บาท
0973065060
@uso0640f
05/03/2019 - 22:10

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.【ก.พ. 2562】 รายละเอียดเนื้อหา – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ – ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ – แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 – แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 – ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและ ความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ หนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 – ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของ รัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561 – แนวข้อสอบ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ หนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561 – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงิน การคลัง การธนาคาร การติดตามการเคลื่อนไหวทางการเงิน – ความรู้เกี่ยวกับหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ – ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ