กุมารทองกวักมหาเฮง หลังพญาเต่าเรือน หลวงพ่อดำ

ทุกประเภท   >   ของสะสม   >   พระเครื่อง

กรุงเทพมหานคร
1,000 บาท
0612701612
0612701612
15/05/2019 - 19:05

กุมารทองกวักมหาเฮง หลังพญาเต่าเรือน หลวงพ่อดำ วัดสันติธรรม จ.สระแก้ว เนื้อผงมหาภูตลิ้นทอง ของแรงจากพระเขมรเนื้อผงมหาภูติลิ้นทอง ผงนี้มีดีในตัวเป็นทั้ง ,เมตตามหานิยม  ,โชคลาภ ป้องกันภัย ใช้เฝ้าไร่นา สวน หรือเฝ้าบ้านได้  ผงมหาภูติลิ้นทองนี้จึงให้ผลที่เป็นคุณแต่เพียงผ่ายเดียว ครอบคลุมทางด้านเมตตา มหานิยม ค้าขาย การเจรจา โชคลาภ และการปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายต่าง ให้เป็นที่ประจักษ์ได้เป็นอย่างดีแก่ผู้บูชาทุกท่านว่าดี เร็ว และแรงจริง ๆ อธิษฐานขอได้ครบ สมใจนึก และช่วยนำพาตัวเองให้อยู่รอดได้ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน..