พระพุทโธบัวบาน หลวงพ่อสังวาล เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพร

ทุกประเภท   >   ของสะสม   >   พระเครื่อง

อ่างทอง
600 บาท
0614461618
0614461618
21/05/2019 - 15:21

พระพุทโธบัวบาน หลวงพ่อสังวาล เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี เนื้อดินเผา ปี 2507 หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี ท่านเป็นพระกรรมฐานที่เคร่งครัดและมีจิตที่บริสุทธิ์ จนหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด ได้กล่าวยกย่องไว้ว่าลพ.สังวาลย์นั้น เป็นพระทองคำ มีคุณธรรมเช่นเดียวกับท่านครับ ท่านเป็นพระสหายธรรมของหลวงตามหาบัว เป็นพระผู้มีอำนาจจิตอัศจรรย์หยั่งรู้อดีตและอนาคต บริสุทธิ์เปรียบประดุจดังทองคำ เป็นพระที่หลวงตามหาบัวยกย่องและกล่าวถึงบ่อยๆ