JIAOJIAN ชาถั่งเช่าสีทอง คัดเกรดที่ดีที่สุด

ทุกประเภท   >   อาหาร

กรุงเทพมหานคร
1,000 บาท
0851566258
nudzz
15/05/2018 - 11:04

+ มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมน + มีส่วนช่วยในการต้านมะเร็ง + มีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือด + มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน รายละเอียดเพิ่มเติม : WWW.JIAOJIAN.LIFE สอบถามเพิ่มเติม : 02-978-6638,081-928-2827