TOTAL STATION ของใหม่ Gowin TKS-402N มือ1

ทุกประเภท   >   ดนตรี

สมุทรปราการ
118,000 บาท
021816844
@998-p1
01/06/2018 - 16:55

จำหน่ายกล้องสำรวจทุกชนิด และอุปกรณ์สำรวจอื่นๆ กล้องสำรวจทุกตัวจากทางร้านผ่านการตรวจสอบและคาลิเบสเรียบร้อยพร้อมใช้งาน สนใจสอบถามได้ที่ Tel: 02-1816844 Line ID: @998-p1 www.p1instrument.com TOTAL STATION ของใหม่ Gowin TKS-402N ระบบกล้องส่อง - กำลังขยาย 30 เท่า - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม. - ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา - ระบบอัตโนมัติ ชนิด Liquid Dual axis ระบบการวัดมุม - ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) 1 พิลิปดา - ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง 2 พิลิปดา - ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading คุณลักษณะทั่วไป - หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้าน - ป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54 - ความไวของระดับฟองกลม 10ลิปดา 2 มม. - ความไวของระดับฟองยาว 30ฟิลิปดา / 2 มม. - แบตเตอรี่(Power) ใช้งานต่อเนื่อง 8 ช.มต่อก้อน อุปกรณ์ประกอบ - ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม - ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดง - ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูง - แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ - ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับ - สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูล - หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บริการพิเศษจากทางร้าน -รับประกันฟรีค่าแรงซ่อม 1ปี -คาลิเบสกล้องฟรี 1ปี หรือ 2ครั้ง