IGEBA รุ่น TF35 E-FT เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่

ทุกประเภท   >   ต้นไม้

กรุงเทพมหานคร
75,000 บาท
098-2579599
0982579599
11/06/2018 - 11:17

IGEBA TF35 E-FT เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ แบบมือจับปล่อยสารเคมี GERMANY สามารถเข้าชมสินค้าได้ที่ www.pharawinson.com