รับจัดอบรม ทั้ง Public และ In house โดยอาจารย์ผู้ชำนาญ

ทุกประเภท   >   การเรียน

กรุงเทพมหานคร
2,400 บาท
0955714280
atcha_at
12/02/2018 - 16:07

หลักสูตรอบรม เดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ รถกระเช้า (หลักสูตร 2 วัน) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตร เทคนิคและแนวทางขับ เคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตร ความปลอดภัยในการ ทำงานในที่สูง หลักสูตรอบรม เดือน มีนาคม วันอังคารที่ 6-7 มีนาคม 2561 หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้นั่ง ร้าน (หลักสูตร 2 วัน) วันเสาร์ที่ 10,17,24 มีนาคม 2561 หลักสูตร พัฒนาความคิดและปลูก ฝังความเป็นทีม (หลักสูตร 3 วัน) วันจันทร์ที่ 12-14 มีนาคม 2561 หลักสูตร เทคนิคและ ความปลอดภัย ในการโรยตัวจากที่สูง(หลักสูตร 3 วัน) วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 หลักสูตร ปรับทัศนคิตในการทำงาน