ขงจื่อกล่าวว่า

ทุกประเภท   >   หนังสือ

กรุงเทพมหานคร
135 บาท
0819168985
booktime
13/02/2018 - 16:14

ราคาปก: 150.00 บาท ราคาขาย: 135.00 บาท ประหยัด: 15 บาท (10 %) เรื่องย่อ อมตวาจาที่รวบรวมไว้ของบรมครูผู้เป็นจอมปราชญ์ แม้จะล่วงเลยมากว่า 2,500 ปี แต่ยังคงเป็นจริง ให้สติและแง่คิดในการดำเนินชีวิต ทั้งยังช่วยจรรโลงสังคม สร้างสันติสุขและความเจริญต่อคุณธรรมทั้ง 5 ประการ อันได้แก่ 1. การเมืองการปกครอง 2. ศีลธรรมจรรยา 3. ความเป็นมนุษย์ 4. การดำรงชีวิต และ 5. การศึกษา ได้อย่างไม่ล้าสมัย ขงจื่อกล่าวว่า ไม่เพียงแต่ทำให้ได้รู้จักบรมครูผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่คำกล่าวในเล่มจะทำให้สัมผัสได้ถึงแนวคิดและปรัชญา ที่ยั่งรากลึก ถ่ายทอด และยึดถือกระทำสืบต่อกันมา ไม่เพียงแต่ชาวจีนเท่านั้น ในหลายประเทศยังให้การยอมรับว่า คำกล่าวของขงจื่อ นำไปใช้ได้จริง และเหมาะกับสังคมปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแก่งแย่งอย่างยิ่ง