หลวงปู่หลิว ประทับพญาเต่าเรือน วัดไร่แตงทอง นครปฐม เหรียญพญาเต่าเรือน
ENNXO
สินค้า

หลวงปู่หลิว

หลวงปู่หลิว

หลวงปู่หลิว

หลวงปู่หลิว ประทับพญาเต่าเรือน, เทพเจ้าพญาเต่าเรือน หรือ หลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง นครปฐม ท่านเป็นผู้มีเมตตา พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ท่านพร้อมจะสร้าง พร้อมจะเสียสละ ให้กับบวรพุทธศาสนา นับเป็นผู้ทรงอภิญญา และมีพุทธาคมสูงส่ง ท่านไปอยู่ยังที่แห่งใด ก็เปรียบเหมือนแสงสว่างของที่นั้นจนท่านได้ชื่อว่า “พุทธบุตร” มีผู้คนยกย่อง หลวงปู่หลิวได้ใช้ความสามารถต่างๆ บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างเสนาสนะภายในวัด เช่น โบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ โดยมิได้หยุด
© 2015 - 2020 ENNXO.COM
173 ตึก Asia Centre ชั้น 22 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

173 Asia Centre / 22nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
วัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวในยุคแรกๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อผง เริ่มสร้างช่วงปี พ.ศ.2500 ที่วัดสนามแย้ ต่อมามีการจัดสร้างในหลายรูปแบบทั้งเหรียญ, รูปหล่อลอยองค์, พระบูชา, พระสังกัจจายน์, พระปิดตา และเครื่องรางของขลังอื่นๆ แต่ที่สร้างชื่อเสียงที่สุดคือ เหรียญพญาเต่าเรือน ลักษณะเป็นรูปเต่า มี 4 ขา ปลายหัวด้านบนจะมีหูติด ลักษณะเดียวกับหูเหรียญ ส่วนรายละเอียดบนตัวเต่าจะมีความแตกต่างกันไปตามรุ่น ซึ่งท่านศึกษาวิชานี้มาจากหลวงพ่อย่น วัดบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลวงปู่หลิวมรณภาพวันที่ 4 กันยายน 2543 สิริอายุรวม 95 ปี พรรษาที่ 74