ที่ดิน
ที่ดิน
กรอง

ที่ดิน ใน ขอนแก่น

จำนวนสินค้า: 71
สินค้าแนะนำ
แนะนำ
รูป ขายที่ดิน ติดถนนมะลิวัลย์ หลักกิโลเมตรที่ 58 บ้านดอนหันติดกับบ้านโนนหินแห่ อ.หนองเรือ ต.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น  1
รูป ขายที่ดิน ติดถนนมะลิวัลย์ หลักกิโลเมตรที่ 58 บ้านดอนหันติดกับบ้านโนนหินแห่ อ.หนองเรือ ต.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น  2
รูป ขายที่ดิน ติดถนนมะลิวัลย์ หลักกิโลเมตรที่ 58 บ้านดอนหันติดกับบ้านโนนหินแห่ อ.หนองเรือ ต.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น  3
รูป ขายที่ดิน ติดถนนมะลิวัลย์ หลักกิโลเมตรที่ 58 บ้านดอนหันติดกับบ้านโนนหินแห่ อ.หนองเรือ ต.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น  4
รูป ขายที่ดิน ติดถนนมะลิวัลย์ หลักกิโลเมตรที่ 58 บ้านดอนหันติดกับบ้านโนนหินแห่ อ.หนองเรือ ต.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น  5
รูป ขายที่ดิน ติดถนนมะลิวัลย์ หลักกิโลเมตรที่ 58 บ้านดอนหันติดกับบ้านโนนหินแห่ อ.หนองเรือ ต.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น  6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล หนองเรือ โนนสะอาด ขอนแก่น
ลงประกาศโดย เอกชัย จงไพรัตน์
฿15,000,000

3370
ตรว.

รูป ที่ดินเปล่า 1
รูป ที่ดินเปล่า 2
รูป ที่ดินเปล่า 3
รูป ที่ดินเปล่า 4
รูป ที่ดินเปล่า 5
1 / 5
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล เมืองขอนแก่น พระลับ ขอนแก่น
ลงประกาศโดย สุภัทรสร ดิษกร
฿2,500,000

618
ตรว.

รูป ต้นปี 2567 หาทรัพย์ดีที่อสิงห์หาเนอแปลงนี้ ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใ 1
รูป ต้นปี 2567 หาทรัพย์ดีที่อสิงห์หาเนอแปลงนี้ ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใ 2
รูป ต้นปี 2567 หาทรัพย์ดีที่อสิงห์หาเนอแปลงนี้ ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใ 3
รูป ต้นปี 2567 หาทรัพย์ดีที่อสิงห์หาเนอแปลงนี้ ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใ 4
รูป ต้นปี 2567 หาทรัพย์ดีที่อสิงห์หาเนอแปลงนี้ ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใ 5
รูป ต้นปี 2567 หาทรัพย์ดีที่อสิงห์หาเนอแปลงนี้ ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใ 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล สีชมพู นาจาน ขอนแก่น
ลงประกาศโดย Nai2521 Nai0830052952
฿300,000

49873
ตรว.

รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใสอากา 1
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใสอากา 2
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใสอากา 3
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใสอากา 4
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใสอากา 5
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ติดเทือกเขายาวเรียงแนว ดินดีสมบูรณ์ทรัพย์ในดิน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู ฟ้าใสอากา 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล สีชมพู นาจาน ขอนแก่น
ลงประกาศโดย Nai2521 Nai0830052952
฿300,000

49873
ตรว.

รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายา 1
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายา 2
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายา 3
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายา 4
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายา 5
รูป ทรัพย์ที่ เจ้าของขายเองไม่ผ่านนายหน้า ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายา 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล สีชมพู นาจาน ขอนแก่น
ลงประกาศโดย Nai2521 Nai0830052952
฿300,000

49873
ตรว.

รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 1
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 2
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 3
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 4
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 5
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล สีชมพู นาจาน ขอนแก่น
ลงประกาศโดย Nai2521 Nai0830052952
฿300,000

49873
ตรว.

รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 1
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 2
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 3
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 4
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 5
รูป กุมภานี้มีทรัพยืดีมานำเสนอราคาต่อรองได้ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขา 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล สีชมพู นาจาน ขอนแก่น
ลงประกาศโดย Nai2521 Nai0830052952
฿300,000

49873
ตรว.

รูป ขาย ที่ดิน แปลงสวย 32ไร่ เหมาะ ทำรีสอร์ต สวนเกษตร และโครงการที่อยู่อาศัย มีถนนรอบที่ 3ด้าน ID-13637 1
รูป ขาย ที่ดิน แปลงสวย 32ไร่ เหมาะ ทำรีสอร์ต สวนเกษตร และโครงการที่อยู่อาศัย มีถนนรอบที่ 3ด้าน ID-13637 2
รูป ขาย ที่ดิน แปลงสวย 32ไร่ เหมาะ ทำรีสอร์ต สวนเกษตร และโครงการที่อยู่อาศัย มีถนนรอบที่ 3ด้าน ID-13637 3
รูป ขาย ที่ดิน แปลงสวย 32ไร่ เหมาะ ทำรีสอร์ต สวนเกษตร และโครงการที่อยู่อาศัย มีถนนรอบที่ 3ด้าน ID-13637 4
รูป ขาย ที่ดิน แปลงสวย 32ไร่ เหมาะ ทำรีสอร์ต สวนเกษตร และโครงการที่อยู่อาศัย มีถนนรอบที่ 3ด้าน ID-13637 5
รูป ขาย ที่ดิน แปลงสวย 32ไร่ เหมาะ ทำรีสอร์ต สวนเกษตร และโครงการที่อยู่อาศัย มีถนนรอบที่ 3ด้าน ID-13637 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล น้ำพอง บัวเงิน ขอนแก่น
ลงประกาศโดย David Phinijdamm
฿17,400,000

1250
ตรว.

รูป ทรัพย์รับตรุษจีนเฮงๆรวยๆเสนอ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแน 1
รูป ทรัพย์รับตรุษจีนเฮงๆรวยๆเสนอ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแน 2
รูป ทรัพย์รับตรุษจีนเฮงๆรวยๆเสนอ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแน 3
รูป ทรัพย์รับตรุษจีนเฮงๆรวยๆเสนอ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแน 4
รูป ทรัพย์รับตรุษจีนเฮงๆรวยๆเสนอ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแน 5
รูป ทรัพย์รับตรุษจีนเฮงๆรวยๆเสนอ ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแน 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล สีชมพู นาจาน ขอนแก่น
ลงประกาศโดย Nai2521 Nai0830052952
฿300,000

49873
ตรว.

รูป ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 9 ไร่ ทำเลดี ใกล้เลี่ยงเมืองขอนแก่น <236> ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1
รูป ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 9 ไร่ ทำเลดี ใกล้เลี่ยงเมืองขอนแก่น <236> ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2
รูป ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 9 ไร่ ทำเลดี ใกล้เลี่ยงเมืองขอนแก่น <236> ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3
รูป ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 9 ไร่ ทำเลดี ใกล้เลี่ยงเมืองขอนแก่น <236> ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4
รูป ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 9 ไร่ ทำเลดี ใกล้เลี่ยงเมืองขอนแก่น <236> ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 5
รูป ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 9 ไร่ ทำเลดี ใกล้เลี่ยงเมืองขอนแก่น <236> ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล เมืองขอนแก่น พระลับ ขอนแก่น
ลงประกาศโดย เพิ่มพร ศรีรัตนวารี
฿8,100,000

3600
ตรว.

รูป ขายที่ดิน ขอนแก่น ในเมือง ราคาถูก 1
รูป ขายที่ดิน ขอนแก่น ในเมือง ราคาถูก 2
รูป ขายที่ดิน ขอนแก่น ในเมือง ราคาถูก 3
รูป ขายที่ดิน ขอนแก่น ในเมือง ราคาถูก 4
รูป ขายที่ดิน ขอนแก่น ในเมือง ราคาถูก 5
รูป ขายที่ดิน ขอนแก่น ในเมือง ราคาถูก 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล เมืองขอนแก่น บ้านค้อ ขอนแก่น
ลงประกาศโดย สิทธิวัฒน์ เนื่องวงษา
฿550,000

564
ตรว.

รูป ทำเล ทำบ้านโครงการ 1
รูป ทำเล ทำบ้านโครงการ 2
รูป ทำเล ทำบ้านโครงการ 3
รูป ทำเล ทำบ้านโครงการ 4
รูป ทำเล ทำบ้านโครงการ 5
รูป ทำเล ทำบ้านโครงการ 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล เมืองขอนแก่น เมืองเก่า ขอนแก่น
ลงประกาศโดย ชัยชุมพล ภูผิวผา
฿48,000,000

5974
ตรว.

รูป กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขายเพื่อคุณเป็นเจ้าของ ขาย ที่สวยติดเขา เทือ 1
รูป กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขายเพื่อคุณเป็นเจ้าของ ขาย ที่สวยติดเขา เทือ 2
รูป กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขายเพื่อคุณเป็นเจ้าของ ขาย ที่สวยติดเขา เทือ 3
รูป กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขายเพื่อคุณเป็นเจ้าของ ขาย ที่สวยติดเขา เทือ 4
รูป กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขายเพื่อคุณเป็นเจ้าของ ขาย ที่สวยติดเขา เทือ 5
รูป กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขายเพื่อคุณเป็นเจ้าของ ขาย ที่สวยติดเขา เทือ 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล สีชมพู นาจาน ขอนแก่น
ลงประกาศโดย Nai2521 Nai0830052952
฿300,000

49873
ตรว.

รูป ดวงเปิดทรัพยืนำพาโชค ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแนว ติดเขา 1
รูป ดวงเปิดทรัพยืนำพาโชค ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแนว ติดเขา 2
รูป ดวงเปิดทรัพยืนำพาโชค ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแนว ติดเขา 3
รูป ดวงเปิดทรัพยืนำพาโชค ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแนว ติดเขา 4
รูป ดวงเปิดทรัพยืนำพาโชค ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแนว ติดเขา 5
รูป ดวงเปิดทรัพยืนำพาโชค ขาย ที่สวยติดเขา เทือกเขายาวเรียงแนว ติดเขา 6
1 / 6
ถัดไป
ขาย ที่ดิน ทำเล สีชมพู นาจาน ขอนแก่น
ลงประกาศโดย Nai2521 Nai0830052952
฿300,000

49873
ตรว.

หน้า
ENNXO
contact@ennxo.com

อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดาวน์โหลดได้จาก App Storeดาวน์โหลดได้จาก Google Play

ติดตามเรา

© 2015 - 2023 ENNXO.COM Passive Alpha Co., Ltd.