พัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ Supervisory Skill

กรุงเทพมหานคร
6,500 บาท
0851313835
0851313835
03/06/2019 - 15:27

รายละเอียดสินค้า
หลักสูตร Supervisory Skills Development “พัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ” วันอังคาร 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ Workshop ที่จะเตรียมความพร้อมในการเป็น "ผู้นำ" เพื่อให้ "การบริหารคน" เป็นเรื่องง่าย Develop and refine management and supervisory skills to strengthen the Present and build for the future. สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหัวหน้างาน • ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ • การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน • การเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของลูกน้อง • เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและวิธีรับมือกับลูกน้องประเภทต่างๆ • การมอบหมายงานและการติดตามงาน • การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร • ทักษะการบังคับบัญชา ลงทะเบียน https://bit.ly/2WjWdTf รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2we0cSL หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ www.aiminline.com สอบถามข้อมูล โทร. 086-810-4434 / 02-377-2293 Email: info@aiminlines.co.th Line ID: @aimtraining