[อัพเดท สิงหาคม 2562]แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กร

ร้อยเอ็ด
395 บาท
0973065060
@dtp6225c
13/08/2019 - 08:26

รายละเอียดสินค้า
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี [อัพเดท สิงหาคม 2562] รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี - ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ - การบริหารเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - หลักการบัญชีเบื้องต้น - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ รูปแบบจำหน่าย ไฟล์ PDF 395 บาท ส่งทาง E-mail ภายใน 30 นาที หนังสือ แบบโอนเงินก่อนส่ง =585 บาท หนังสือ แบบเก็บเงินปลายทาง =605 บาท ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express flash express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน FlashKERRY ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com