HOT แนวข้อสอบ นิติกร กรมบังคับคดี

ร้อยเอ็ด
395 บาท
0973065060
@dtp6225c
13/08/2019 - 08:34

รายละเอียดสินค้า
แนวข้อสอบ นิติกร กรมบังคับคดี รายละเอียด - ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี - กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย - พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2561 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2561 - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - กฎหมายลักษณะพยาน - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - พระราชบัญญัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ รูปแบบจำหน่าย ไฟล์ PDF 395 บาท ส่งทาง E-mail ภายใน 30 นาที หนังสือ แบบโอนเงินก่อนส่ง =585 บาท หนังสือ แบบเก็บเงินปลายทาง =605 บาท ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express flash express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน FlashKERRY ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ)