ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน | ENNXO
ENNXO
สินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน


ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการใช้งานบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของ ENNXO ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ ENNXO แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น การเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของ ENNXO อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใดๆ

การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ENNXO ลงประกาศ พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใดๆ ถือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของท่านที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์ และเพิกถอนมิได้

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของ ENNXO ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิก ข้อมูล เนื้อหาและบริการต่างๆ บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ENNXO ถือเป็นสมบัติของ ENNXO แต่เพียงผู้เดียว

ท่านเพียงได้รับสิทธิ์แบบจำกัด ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และอาจถูกเพิกถอนได้ทุกเมื่อ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่ลงประกาศเป็นของท่าน หรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลัง ตามความเห็นสมควรของ ENNXO โดยมิต้องแจ้งเตือนท่านล่วงหน้า และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ทำให้มีผลบังคับโดยทันที ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศภายในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ ENNXO
© 2015 - 2020 ENNXO.COM
173 ตึก Asia Centre ชั้น 22 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

173 Asia Centre / 22nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
ENNXO เว็บประกาศฟรี ซื้อ-ขาย บ้าน รถมือสอง พระเครื่อง รถยนต์ คอนโด มือถือ คุณสามารถลงประกาศขายของมือหนึ่งหรือมือสองได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการลงขายง่าย ไม่ซับซ้อน แต่สามารถทำให้สินค้าของท่านเข้าถึงผู้ซื้อออนไลน์และออฟไลน์จำนวนมากได้ตลอดเวลา ขายออกเร็ว ได้ราคาดี ลงขายออนไลน์อย่างง่ายและสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย ขายของออนไลน์ เว็บขายของมือสอง ลงประกาศฟรี มีทีมงานคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ให้การซื้อขายออนไลน์ของคุณติดขัด สามารถเข้าอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ได้