แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ (พร้อมเฉลย) 1
แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ (พร้อมเฉลย) 2
แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ (พร้อมเฉลย) 3
1 / 3
ถัดไป

แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ (พร้อมเฉลย)

฿ 585
Social Sharing
แชร์

โพสต์เมื่อ 6 ปีที่แล้ว

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ (พร้อมเฉลย) ประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 – แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 – พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 – แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 - พระราชบัญยัติสวนป่า พ.ศ.2535 – แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535 – พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 – แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 – พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 – สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 – แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 – พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 – สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 395 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ ราคา 585 บาทส่ง EMS ทาง Kerry (รวมค่าจัดส่งแล้ว) ------------------------------------------------------------------------------- ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-55093-7 สาขาสาขาตลาดหายโศรก ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------------------------------------- รี

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดผู้ขาย

นข
นริศรา ขามช่วง
เป็นสมาชิกเมื่อ 24 มี.ค. 2561