โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) | ENNXO
ENNXO
สินค้า

โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD )

โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปที่ 6
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปที่ 1
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปที่ 2
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปที่ 3
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปที่ 4
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปที่ 5
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปที่ 6
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปที่ 1

ประกาศหมดอายุ
(ดูสินค้าใกล้เคียง)

โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปเล็กที่ 1
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปเล็กที่ 2
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปเล็กที่ 3
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปเล็กที่ 4
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปเล็กที่ 5
โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) รูปเล็กที่ 6

จังหวัด:

กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ:

3 ปี 7 เดือน ที่แล้ว

ราคา:

4,900 บาท

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD ) http://aristosoft.org/smile-food/index.html @ สามารถตั้งรายการสินค้า (เมนูอาหาร) ได้สูงสุด 30 รายการอาหาร @ สามารถตั้งประเภทอาหารได้สูงสุด 10 ประเภท @ สามารถกำหนดโต๊ะที่นั่งได้สูงสุด 20 โต๊ะ @ บริการผ่าน Online ทั้งการติดตั้งและ Support เท่านั้น @ ใช้ได้เฉพาะระบบ Stand Alone เท่านั้น (ไม่มีระบบ Backoffice ) @ สามารถแยกพิมพ์ครัวได้ถึง 3 ครัว @ มีระบบ รองรับการย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ ยกเลิกโต๊ะ @ มีระบบการสั่งพิมพ์รายการอาหาร เข้าไปยังห้องครัวได้ทันที ที่ทำการพักโต๊ะ @ สามารถใส่หมายเหตุพิมพ์ครัวได้ เช่น ไม่เผ็ด ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่ใส่ผงชูรส เป็นต้น โดยหมายเหตุพิมพ์ครัวสามารถ บันทึกหมายเหตุของรายการอาหารได้ 2 แบบ คือหมายเหตุแต่ละรายการ หรือหมายเหตุตามประเภทรายการอาหาร @ สามารถใส่รายการอาหารนอกเมนูได้ @ สามารถใส่รายการอาหาร หรือเครื่องดื่มเป็นของแถมได้ @ สามารถตรวจสอบราคาอาหารได้จากหน้าขายอาหารได้ทันที @ มีระบบการค้นหาโต๊ะลูกค้าที่ใช้งานอยู่ แยกส่วนกับโต๊ะของลูกค้าที่ยังว่างเป็นคนละหน้าต่างการใช้งาน ทำให้ไม่สับสน กับการเลือกโต๊ะ @ รองรับการคิด Service Charge ทั้งแบบในประเทศ และนอกประเทศ @ สามารถกำหนดการขายอาหารโดยไม่ยอมให้รายการอาหารมีราคาเป็น 0 บาท หรือยอมให้ขายอาหารที่มีราคา 0 บาทได้ @ สามารถใส่รายชื่อลูกค้าที่มาทำการทานอาหารที่โต๊ะนั้นๆได้ เพื่อเป็นการเก็บประวัติสมาชิกที่มาทานอาหาร @ มีระบบการตรวจสอบรายการอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่สั่งไปแล้วของแต่ละโต๊ะ ได้ทันที @ มีระบบที่สามารถคำนวณการให้ส่วนลดของลูกค้าได้ โดยสามารถที่จะทำการแยกการให้ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร หรือเฉพาะค่าเครื่องดื่มก็ได้ โดยการให้ส่วนลดนั้นสามารถให้ส่วนลดได้ทั้งแบบลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือลดเป็นเงินบาท @ มีหน้าการรับเงิน / ทอนเงิน จากหน้าจอเดียวกันได้เลย โดยไม่ต้องเข้าไปทำงานหลายหน้าจอ @ มีระบบพิมพ์ใบสรุปยอด ใบเสร็จรับเงินจากเครื่องได้ทันที ทันใจลูกค้า โดยไม่ต้องรอนาน @ มีระบบรับชำระเงินได้ทั้งเงินสด เงินเชื่อ บัตรเครดิต Entertain และชำระด้วยระบบสมาชิก @ มีทะเบียนลูกค้าไว้สำหรับเก็บประวัติลูกค้าที่เป็นสมาชิก @ สามารถใส่รูปอาหารลงไป ในรายการอาหารสำหรับเวลาทำการขายสามารถดูรูปอาหารได้ ว่ารายการที่ขายไปนั้นถูกต้องหรือไม่ @ สามารถใส่ชื่อรายการอาหารได้ทั้งชื่อไทย และชื่อภาษาอังกฤษ @ สามารถกำหนดรายการสินค้าได้ว่าสินค้านี้เป็นประเภทอาหาร หรือเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกเวลาให้ส่วนลด @ สามารถกำหนดสถานะของอาหารว่า อาหารหมดได้ เพื่อที่โปรแกรมจะได้ไม่ดึงรายการอาหารนั้นมาทำการขายได้ @ มีระบบรักษาความปลอดภัย และการให้สิทธิในการใช้หรือเข้าโปรแกรมและการแบ่งหน้าที่การทำงาน ของพนักงานแต่ละคน @ มีระบบการเก็บประวัติลูกค้า ผู้ขาย และ พนักงาน @ มีระบบแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆได้เอง ทันใจผู้ใช้งาน @ มีระบบ รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ทุกชนิด เช่น Printer , Scanner , CashDrawer @ มีระบบ ซ่อมแซมบฐานข้อมูล ได้ด้วยตัวเอง ( Reindex ) @ มีระบบ สำรองข้อมูล ที่ง่ายสามารถทำได้ด้วยตัวเอง @ มีระบบ แก้ไขรูปแบบใบเสร็จ / รายงานต่างๆ ได้ทั้งโปรแกรม @ รายงานสรุปยอดขายแยกตามใบเสร็จรับเงินในแต่ละ วัน / เดือน / ปี @ รายงานสรุปยอดขายแยกตามประเภทการจ่าย (เงินสด / เงินเชื่อ / บัตรเครดิต) @ รายงานสรุปยอดขายแยกตามประเภทอาหาร / ใบเสร็จรับเงินแยกตามพนักงาน / แยกตามลูกค้า / แยกตามโต๊ะอาหาร @ รายงานสรุปยอดขายแยกตามพนักงานเสริฟ @ รายงานสรุปยอดขายแยกตาม (แบบแจกแจงรายการอาหาร) @ รายงานอาหารพิเศษนอกเมนู หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (Aristo Soft) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115544004519 สาขา สำนักงานใหญ่ 71/103 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 โทร : 0-2496-0181, 0-2496-0182, 0-2496-0183, 0-2496-0184 แฟกซ์ : 02-496-0056 Web Site : http://www.aristosoft.org , http://www.aristome.com E-mail : info@aristosoft.org , mail@aristome.com Latitute : 13.74788378658509 Longtitute : 100.52004908773154 โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME(SMILE FOOD),SMILE FOOD,ร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME,ร้านอาหาร,SME,FOOD,PROGRAM FOOD,program,programfood,โปรแกรม,โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME,โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SMILE FOOD,โปรแกรมร้านอาหารธุรกิจ SME,โปรแกรมร้านอาหารสำหรับSMILE FOOD

สินค้าใกล้เคียง

© 2015 - 2021 ENNXO.COM
ตึก Asia Centre ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

Asia Centre / 27nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
ENNXO เว็บประกาศฟรี ซื้อ-ขาย บ้าน รถมือสอง พระเครื่อง รถยนต์ คอนโด มือถือ คุณสามารถลงประกาศขายของมือหนึ่งหรือมือสองได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการลงขายง่าย ไม่ซับซ้อน แต่สามารถทำให้สินค้าของท่านเข้าถึงผู้ซื้อออนไลน์และออฟไลน์จำนวนมากได้ตลอดเวลา ขายออกเร็ว ได้ราคาดี ลงขายออนไลน์อย่างง่ายและสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย ขายของออนไลน์ เว็บขายของมือสอง ลงประกาศฟรี มีทีมงานคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ให้การซื้อขายออนไลน์ของคุณติดขัด สามารถเข้าอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ได้