อาหาร Ads Banner

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง รูปที่ 1
1/6
บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง รูปเล็กที่ 6
บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง รูปเล็กที่ 1
บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง รูปเล็กที่ 2
1 บาท
 • โพสต์เมื่อ
  3 เดือนที่ผ่านมา

 • ในปัจจุบันนี้เมื่อเราพูดถึงบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ใส่พัสดุ และสิ่งของต่างๆนั้น จะต้องคิดถึงบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกมาเป็นอันดับแรกๆแน่นอน ทำให้หลายๆคนอาจสงสัยว่าบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นมีอะไรบ้าง และมันคืออะไร รวมไปถึงเราจะรู้ได้อย่างว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่นั้นเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจริงๆ หาคำตอบได้ในบทความนี้ บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะช่วยปกป้องรักษาคุณภาพสินค้า ช่วยในการเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย เป็นตัวช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมด้านการตลาด พิจารณาได้จาก บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประเภท กล่องพิซซ่า หรือ แก้วกระดาษ หากมีการออกแบบให้โดดเด่นสวยงาม ยังช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคได้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ เริ่มแรกเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นคืออะไร โดยเจ้าตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นคือบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ในการปกป้อง ป้องกันสินค้า หรืออาหารที่อยู่ภายในตัวบรรจุภัณฑ์ให้ไม่เกิดความเสียหาย รวมไปถึงช่วยในการขนส่งให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับบรรจุภัณฑ์อื่นๆ https://thaifoodpackaging.com/blog/is-eco-friendly-packaging/ ซึ่งในตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นจะมีความต่างจากบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นตรงที่ตัวบรรจุภัณฑ์จะมีความสามารถในการย่อยสลายได้เองตามธรรชาติ และต้องสามารถนำมารีไซเคิลใช้งานใหม่ได้ 100% รวมไปถึงตัวบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และสัตว์ทุกชนิด ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้โดยส่วนมากแล้ววัสดุที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นจะมาจากธรรมชาติเป็นหลักนั่นเอง ทำยังไงถึงรู้ว่าที่ใช้อยู่เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจริง บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก จะถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้องตามธรรมชาติ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าจะไร้สิ่งเจือปน และปลอดภัยจริงๆ เราสามารถทำได้โดยสังเกตว่าโรงงานที่ผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเหล่านั้นได้ผ่านมาตรฐานการรับรองอะไรบ้าง มาตรฐานที่ว่านั้น คือสิ่งที่จะทำให้ยืนยันได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจริงๆ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งเจือปน ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีมาตรฐานที่สำคัญอยู่ 3 อย่าง ดังนี้ 1.มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ( ISO14024) มาตรฐานที่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกควรมีชนิดที่ 1 จะเป็นสัญลักษณ์ที่จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเงื่อนไขการผลิต และข้อกำหนดขององค์กรอิสระ หรือ Third party โดยจะต้องยึดตามหลักการประเมินผลสิ่งแวดล้อม โดยสำหรับประเทศไทยฉลากชนิดนี้จะอยู่ในประเภท “ฉลากเขียว” 2.มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ( ISO14021) มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 เป็นประเภทที่ถูกเรียกว่าการรับรองตนเอง (Self-declare) ผ่านทางตรา สัญลักษณ์ หรือรูปแบบต่างๆ เช่น ถุงผ้าในห้างสรรพสินค้าบางรุ่นจะมีการประทับตราแสดงให้เห็นว่าถุงใบนี้ย่อยสลายได้เอง หรือสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ 100% ผ่านทางตราสัญลักษณ์ที่พิมพ์ลงไปเอง ไม่ได้มีองค์กรใดมากำหนด โดยฉลากชนิดนี้จะช่วยให้ผู้เห็นเข้าใจได้ทันทีว่าผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์นี้เป็นแบบรักษ์โลก ถึงแม้ฉลากชนิดนี้จะไม่มีบุคคลที่ 3 เข้ามาตรวจสอบรับรองผล แต่ผู้ที่ต้องการจะติดฉลากนี้ไปที่ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ก็จำเป็นต้องตอบคำถาม หรือหาหลักฐานมาแสดงทุกครั้ง ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วตามมาตรฐาน ISO 14021 จะมีพื้นฐานในการดูได้จาก 12 ข้อ ดังต่อไปนี้ - ต้องสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) - ต้องสามารถแตกสลายได้ (Degradable) - ต้องถูกออกแบบมาให้สะดวกต่อการแยกชิ้นส่วน (Designed for disassembly) - ต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (Extended life product) - ต้องสามารถใช้พลังงานที่นํากลับมาใชใหม่ (Recovered energy) - ต้องสามารถแปรสภาพใช้ใหม่ (Recyclable) - วัสดุที่ใช้มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล หรือ ของเสีย (Waste) จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content) - ต้องสามารถลดการใชพลังงานในช่วงการใชงาน (Reduced energy consumption) - ต้องสามารถลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use) - ต้องสามารถลดการใช้น้ำได้ (Reduced water consumption) - ต้องมีคุณสมบัติลดของเสีย (Waste reduction) - วัสดุที่ต้องสามารถหมุนเวียนได้ (Renewable material) 3.มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ( ISO14025) มาถึงมาตรฐานฉลากประเภทที่ 3 ที่มีหน้าที่ในการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้พลังของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตออกมา และยังบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ว่าส่งผลอย่างไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคเข้าใจถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ โดยจะเรียกการเมินนี้ว่าวัฎจักรชีวิตของสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment) หรือที่เรียกย่อๆว่า LCA ซึ่งจะมีหน่วยงานอิสระที่เป็นคนกลางที่ได้รับการยอมรับ หน้าที่ในการทำตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะได้รับฉลากชนิดนี้นั่นเอง ประโยชน์ที่ได้รับจาก ฉลากของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ฉลากทั้ง 3 ประเภทที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่นั้นได้รับการรับรอง ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจริงๆ รวมทั้งฉลากเหล่านี้ยังใช้สำหรับพิจารณาในการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ หรือบริการต่างๆได้ ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกต่อธุรกิจ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกมีความสำคัญอย่างมากต่อโลกของธุรกิจ เพราะไม่ว่าธุรกิจใดนั้นล้วนต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในการใส่สิ่งของ สินค้า และอาหาร ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญกับทุกๆธุรกิจ แต่โดยส่วนมากแล้วแต่ละธุรกิจอาจจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนส่งอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนทานกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป หรือในธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแก ร้านค้าต่างๆอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อทำให้ตัวอาหารมีรสชาติที่เดิมไว้ และสามาารถรักษาอุณหภูมิของตัวอาหารไว้ได้เป็นอย่างดี โดยตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนอกจากนั้นได้ถูกออกแบบ พัฒนาขึ้นมาให้สามารถใช้งานมากพอที่จะทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบเก่าๆได้ดี ช่วยให้สามารถนำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม หรือร้านค้า ร้านอาหารต่างได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นมาที่บรรจุภัณฑ์แบบเก่าๆ จำพวกพลาสติกนั้นไม่มี นั่นคือการที่ตัวบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ 100% ส่งผลให้เมื่อบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นถูกทิ้งหลังใช้งานแล้วนั้นไม่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางขยะ ซึ่งเป็นปัจจัยในหนึ่งในการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง ด้วยคุณสมบัติที่พิเศษเหล่านี้ทำให้ได้รับชื่อเรียกว่า “บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก” และเมื่อธุรกิจต่างๆ รวมถึงร้านค้า ร้านอาหารนำตัวบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้พบเห็น และถือได้ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกนี้จากภาวะโลกร้อนเอาไว้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจาก Thaifood มีอะไรบ้าง บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก จาก Thaifood นั้นมีให้เลือกหลายชนิด หลายขนาด และทุกๆชนิดที่จะมาแนะนำนี้ล้วนเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง iso ทั้ง 3 ประเภทที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย ถุงกระดาษคราฟท์ ถุงกระดาษคราฟท์ คือ ถุงที่ใช้เพื่อใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักเบา โดยตัวถุงจะผลิตขึ้นมาจากกระดาษที่ได้มาตรฐานและมีวิธีการรับรองการผลิตตามหลักสากล มีลักษณะเหมื่อนถุงหิ้วทั่วไป ต่างกันตรงวัสดุนำมาใช้ทำเป็นถุง ซึ่งในกรณีใช้กระดาษนี้จะทำให้ผิวสัมผัสแตกต่างกับถุงในชนิดอื่นๆ ส่วนของตัวของถุงกระดาษนั้นจะนิยมนำไปใช้งานในด้านการใส่อาหารชนิดต่างๆที่น้ำหนักไม่มากนัก เช่น ขนม คุกกี้ สินค้าชำร่วย และอื่นๆอีกมาก คุณสมบัติของ ถุงกระดาษคราฟท์ - ถุงมีหูหิ้วเกลียวกระดาษ 2 ข้าง ทำจากกระดาษหนาเพื่อรองรับน้ำหนักเวลาหิ้ว - ขึ้นรูปสวยงาม ถุงติดกาวแน่นหนา รับน้ำหนักได้ดี สามารถนำสติ๊กเกอร์ติดแบรนต์ตัวเองได้ เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว - นำไปใส่สินค้าทั่วไป กล่องเบเกอรี่ เสื้อผ้า - กระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 100% - วัตถุดิบกระดาษที่ใช้ สีกระดาษที่ใช้ปลอดภัย(flexo water based) - ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย หน้ากระดาษเนียน ไม่มีจุดสกปรก https://thaifoodpackaging.com/category/paper-bag/craft-paper-bag/ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษใส่อาหาร คือ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกชนิดหนึ่งที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และยังนำไปรีไซเคิลได้ 100% โดยตัวกล่องกระดาษใส่อาหารจะถูกผลิตขึ้นมาจากเยื่อกระดาษชนิดต่างๆ โดยส่วนมากจะประกอบไปด้วยเยื่อ 2 ชนิด ด้วยกัน คือ เยื่อใยขาว และเยื่อใยสั้น ซึ่งคุณภาพ และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่ได้นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามเยื่อกระดาษที่นำมาผลิตนั่นเอง คุณสมบัติ กล่องกระดาษใส่อาหาร - กล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝาปิดขนาดเล็ก ขอบกล่องเป็นรอยคลื่นลดอันตรายจากกระดาษบาดมือ - บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปได้ง่าย ฝาและตัวล๊อกออกแบบ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน (User Friendly) - บรรจุภัณฑ์สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุอื่นๆรอง (Food Direct Contact) - ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ขึ้นรูปด้วยความรูปโดยไม่ใช้กาว (Heat Sealed) - สามารถเรียงซ้อนได้มากกว่า 5 ชั้นโดยไม่ล้ม (Stacking Test) https://thaifoodpackaging.com/category/food-packaging/food-box/
  รายละเอียดผู้ขาย
  W
  wm 5398
  เป็นสมาชิก ENNXO เมื่อกรกฎาคม 2021
  ดูโปรไฟล์
  ประกาศอื่นๆ ของผู้ขาย
  เมนูสดชื่น เลมอนดองน้ำผึ้ง Lemon Honey Preserve
  เมนูสดชื่น เลมอนดองน้ำผึ้ง Lemon Honey Preserve
  ฿1
  วิธีเก็บน้ำผึ้งจากฟาร์มผึ้ง
  วิธีเก็บน้ำผึ้งจากฟาร์มผึ้ง
  ฿1
  น้ำผึ้งดอกลำไย น้ำผึ้งดอกไม้ป่า และ น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ต่างกันอย่างไร ?
  น้ำผึ้งดอกลำไย น้ำผึ้งดอกไม้ป่า และ น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ต่างกันอย่างไร ?
  ฿1
  ทารกหรือเด็กแรกเกิดรับประทานน้ำผึ้งได้ไหม
  ทารกหรือเด็กแรกเกิดรับประทานน้ำผึ้งได้ไหม
  ฿1
  น้ำผึ้ง ควรทานเท่าไหร่ถึงจะพอดี และโทษของการรับประทานน้ำผึ้งมากเกินไป
  น้ำผึ้ง ควรทานเท่าไหร่ถึงจะพอดี และโทษของการรับประทานน้ำผึ้งมากเกินไป
  ฿1
   วิธีการทำ น้ำผึ้งมะนาวโซดา
  วิธีการทำ น้ำผึ้งมะนาวโซดา
  ฿1
  ประโยชน์เกสรผึ้ง ดีอย่างไรต่อสุขภาพ
  ประโยชน์เกสรผึ้ง ดีอย่างไรต่อสุขภาพ
  ฿1
   เกสรผึ้ง คืออะไร
  เกสรผึ้ง คืออะไร
  ฿1
  10 ประโยชน์ของน้ำผึ้ง ด้านสุขภาพและความงาม
  10 ประโยชน์ของน้ำผึ้ง ด้านสุขภาพและความงาม
  ฿1
  5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย
  5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย
  ฿1
  ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี
  ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี
  ฿1
  น้ำผึ้งป่า น้ำผึ้งเลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร
  น้ำผึ้งป่า น้ำผึ้งเลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร
  ฿1
  ประกาศใกล้เคียง
  เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ
  เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ
  ฿1
  มลพิษทางขยะ และขยะมูลฝอย ลดลงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  มลพิษทางขยะ และขยะมูลฝอย ลดลงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกช่วยยกระดับกิจการร้านอาหาร
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกช่วยยกระดับกิจการร้านอาหาร
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีรูปแบบใดบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจบ้าง
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีรูปแบบใดบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจบ้าง
  ฿1
  ธุรกิจเดลิเวอรี่ ที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก
  ธุรกิจเดลิเวอรี่ ที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก
  ฿1
  หลอดกระดาษรักษ์โลก คือ? มีขนาดและราคาเท่าไหร่บ้าง
  หลอดกระดาษรักษ์โลก คือ? มีขนาดและราคาเท่าไหร่บ้าง
  ฿1
  อาหารประเภทเส้น กับ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  อาหารประเภทเส้น กับ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารคลีน รักษ์สุขภาพไปพร้อมกับรักษ์โลก
  บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารคลีน รักษ์สุขภาพไปพร้อมกับรักษ์โลก
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  ฿1

  logo
  ดาวน์โหลดได้จาก App Store
  ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  ติดตามเราได้ทาง

  ติดต่อเรา

  contact@ennxo.com

  อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  © 2015 - 2022 ENNXO.COM