อาหาร Ads Banner

ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น สามารถลดลงได้ด้วย 7R

ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น สามารถลดลงได้ด้วย 7R รูปที่ 1
1/1
ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น สามารถลดลงได้ด้วย 7R รูปเล็กที่ 1
1 บาท
 • โพสต์เมื่อ
  3 เดือนที่ผ่านมา

 • ปัญหาขยะที่เกิดจากการบริโภคของมนุษย์นั้นเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้ขยะที่ต้องถูกทิ้งนั้นก็เพิ่มมากขึ้นในปี 2564 ได้มีขยะมูลฝอยสูงถึง 24.98 ล้านตัน ซึ่งหากดูเฉพาะในกรุงเทพก็มียอดทิ้งขยะเฉลี่ยสูงถึง 9,000-10,000 ตันต่อวัน และในจำนวนทั้งหมดของขยะมูลฝอยนี้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 8.51 ล้านตัน เท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ขยะเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนต่างต้องเน้นไปที่การทำงานแบบ Work from home ซึ่งส่งผลให้ปริมาณขยะจำพวกพลาสติกที่ใช้งานครั้งเดียวแล้วทิ้งนั้นสูงขึ้น เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก ซองเครื่องปรุง ซองน้ำจิ้ม ช้อม ส้อม มีดพลาสติก และแก้วพลาสติก เป็นต้น ซึ่งหากนับแค่พลาสติกที่แต่ก่อนนั้นจะมีจำนวนเฉลี่ย 2 ล้านตันต่อปี ถูกเพิ่มสูงขึ้นถึง 30% โดยมีอัตราเฉลี่ยในปี 2564 สูงถึง 6,500 ตันต่อวัน ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าหากเราไม่ร่วมมือกัน ขยะพลาสติกต่างๆนี้ก็มีโอกาสที่จะรอดพ้นการคัดกรอง การกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธีและมันจะตกไปอยู่ในแม่น้ำ ลำธาน และทะเล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสัตว์ชนิดต่างๆโดยตรง แต่เราสามารถช่วยกันลดปัญหาขยะเหล่านั้นได้ด้วยหลักการ 7R ที่เป็นวิธีการง่ายๆสามารถทำได้ทุกคน โดยหลักการนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน หลักการ 7R คือ หลักการ 7R เป็นหลักการที่จะช่วยให้ปัญหาขยะล้นโลกลดลง โดยสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเองผ่านวิธีการต่างๆ 7 ข้อเดียวกัน ทั้งนี้หลักการ 7R ยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจหมุนเวีย (Circular Economy) ซึ่งจะช่วยลดขยะได้ทันตาหากเราทุกคนนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 1.Reduce (ลดการใช้งาน) Reduce คือการที่เราเลือกที่จะไม่ใช้งาน หรือลดการใช้งานขยะจำพวกพลาสติกแบบใช้งานครั้งแล้วทิ้ง ตัวอย่างเช่นหากต้องการไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาด ร้านค้า หรือที่ใดก็ตามก็ให้พกถุงผ้า ขวดน้ำ หรือปิ่นโตนำติดตัวไปด้วย เพื่อที่จะไม่ต้องรับถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมกลับมาบ้าน ซึ่งหากในกรณีสั่งอาหารก็ควรเลือกติ๊กในช่องไม่รับช้อน ส่อมพลาสติกเพิ่มเติมก็เป็นการช่วยลดการใช้งานไปได้อีกทางหนึง นอกจากนี้การ Reduce ยังรวมไปถึงการเลือกซื้ออาหาร สินค้าต่างๆให้พอประมาณกับที่ใช้งาน และรับประทาน ทำให้ไม่เกิดการเน่าเสียจากอาหารที่กินไม่ทัน รวมไปถึงยังจะช่วยลดขยะที่ไม่จำเป็นภายในบ้ายของคุณได้อีกด้วย! 2.Reuse (ใช้ซ้ำ) Reuse คือการใช้งานซ้ำสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้อยู่ หรือ D.I.Y. ดัดแปลงสิ่งของที่ต้องทิ้งให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น กระดาษที่ถูกพิมพ์ลงไปด้านหนึ่งแล้ว ก็สามารถพิมอีกด้านได้ หรือขวดน้ำพลาสติกที่กำลังจะทิ้งนั้นก็สามารถนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้ได้ นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธี D.I.Y. อุปกรณ์ของใช้ต่างๆมากมายที่จะทำให้มันกลับมาเกิดประโยชน์ใหม่ และจะทำให้สิ่งของเหล่านั้นไม่ต้องถูกทิ้งไปเป็นขยะ รวมไปถึงคุณจะยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 3.Recycle (การนำกลับมาใช้งานใหม่) Recycle เป็นการที่นำวัสดุ สินค้า บรรจุภัณฑ์ หรืออะไรก็ตามที่หมดอายุการใช้งาน หรือพังแล้วนั้นให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ผ่านการแปรรูป หรือแปรสภาพนั่นเอง ซึ่งส่วนวิธีการแปรรูปนั้นอาจจะยากเกินกำลังของเรา แต่เดี่ยวก่อนไม่ใช่ว่าขยะทุกชนิดจะสามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นที่อยากพูดถึงคือให้เลือกซื้อ เลือกใชสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์จำพวก Food grade ที่เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกสามารถย่อยสลายและแปรรูปได้ โดยสินค้าจำพวกแปรรูปได้นี้มีตั้งแต่จำพวกสินค้ากระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ และหากตัวสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์เป็นแบบพลาสติกนั้นก็ให้เลือกไปที่พลาสติดแบบ HDPF หรือ PET เพราะจะเป็นพลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลใช้งานใหม่ได้นั่นเอง 4.Replace (แทนที่) Replace คือการแก้ไขปัญหาด้วยการแทนทีบรรจุภัณฑ์แบบเก่าๆจำพวกพลาสติก กล่องโฟม หรือถุงพลาสติก ซึ่งล้วนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยาก เปลี่ยนใหม่แทนที่ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกชนิดต่างๆ เช่น กล่องกระดาษใส่อาหาร ถุงกระดาษคราฟท์ แก้วกระดาษใส่กาแฟ และอื่นๆ แน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเหล่านี้จะมีความสามารถในการย่อยสลายได้องตามธรรมชาติ และยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ทำให้ไม่เกิดเป็นขยะเน่าเสีย หรือเกิดเป็นมลพิษทางขยะอย่างแน่นอน 5.Refill (เติมได้) Refill คือการเลือกซื้อสินค้าแบบเติมได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราใช้นำยาล้างจานหมด ก็ควรเก็บขวดน้ำยาล้างจานไว้ แล้วไปซื้อน้ำยาล้างจานชนิดถุงใหญ่มาเพื่อเติมลงไปในขวดแทน สิ่งนี้จะทำให้ลดปริมาณขยะจากการที่เราต้องซื้อบรรจุภัณฑ์ขวดเล็กซ้ำๆบ่อยครั้งแล้วนั้น ยังจะช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ทีเดียวนั่นเอง 6.Repair (ซ่อมแซม) Repair ตรงตามที่เขียนไว้นั่นคือการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆภายในบ้านก่อนทุกครั้ง เพราะด้วยความที่หลายคนมักจะเลือกซื้อใหม่ทันทีหากมีของใช้ในบ้านเสีย ทำให้จำนวนขยะก็เพิ่มมากขึ้นตามของใช้ที่ซื้อมาใหม่ แต่หากคุณลองซ่อมแซมด้วยตัวเอง หรือลองส่งสิ่งของนั้นไปซ่อมกับร้าน สิ่งของเหล่านั้นก็อาจจะยังใช้งานได้อยู๋ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยลดรายจ่ายจากการที่ไม่ต้องซื้อของใช้เหล่านั้นใหม่ได้อีกด้วย 7.Return (ส่งคืน) Return คือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะขอพูดถึงในเรื่องของ 7R โดยการ return นั้นเป็นการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ส่งคืนให้กับผู้ผลิต ยกตัวอย่างเช่น ขวดแก้ว ขวดโซดา ขวดน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อก็สามารถเลือกส่งคืนแก่ร้านค้าที่ซื้อมาได้ และเมื่อร้านค้าเหล่านั้นได้รับขวดแล้วก็จะนำส่งคืนให้แก่ผู้ผลิตอีกทีหนึง นอกจากนี้บางพื้นที่ยังมีตู้บริการส่งคืนขวดน้ำพลาสติกอยู๋ตามจุดต่างๆ หรือหากคิดว่าวิธีการนี้ยุ่งยากและขี้เกียจทำ ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆเพียงแค่คุณเลือกใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่าบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกแทนก็ได้ https://thaifoodpackaging.com/blog/waste-can-be-reduced-with-7r/
  รายละเอียดผู้ขาย
  W
  wm 5398
  เป็นสมาชิก ENNXO เมื่อกรกฎาคม 2021
  ดูโปรไฟล์
  ประกาศอื่นๆ ของผู้ขาย
  ทารกหรือเด็กแรกเกิดรับประทานน้ำผึ้งได้ไหม
  ทารกหรือเด็กแรกเกิดรับประทานน้ำผึ้งได้ไหม
  ฿1
  น้ำผึ้ง ควรทานเท่าไหร่ถึงจะพอดี และโทษของการรับประทานน้ำผึ้งมากเกินไป
  น้ำผึ้ง ควรทานเท่าไหร่ถึงจะพอดี และโทษของการรับประทานน้ำผึ้งมากเกินไป
  ฿1
   วิธีการทำ น้ำผึ้งมะนาวโซดา
  วิธีการทำ น้ำผึ้งมะนาวโซดา
  ฿1
  ประโยชน์เกสรผึ้ง ดีอย่างไรต่อสุขภาพ
  ประโยชน์เกสรผึ้ง ดีอย่างไรต่อสุขภาพ
  ฿1
   เกสรผึ้ง คืออะไร
  เกสรผึ้ง คืออะไร
  ฿1
  10 ประโยชน์ของน้ำผึ้ง ด้านสุขภาพและความงาม
  10 ประโยชน์ของน้ำผึ้ง ด้านสุขภาพและความงาม
  ฿1
  5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย
  5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย
  ฿1
  ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี
  ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี
  ฿1
  น้ำผึ้งป่า น้ำผึ้งเลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร
  น้ำผึ้งป่า น้ำผึ้งเลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร
  ฿1
  ปัญหาคาใจ “น้ำผึ้งตกผลึก” เป็นของแท้หรือของปลอม
  ปัญหาคาใจ “น้ำผึ้งตกผลึก” เป็นของแท้หรือของปลอม
  ฿1
  สังคมของผึ้งและหน้าที่ของผึ้งงาน (The Worker)
  สังคมของผึ้งและหน้าที่ของผึ้งงาน (The Worker)
  ฿1
   รู้จักชนิดของผึ้ง และประชากรของผึ้ง
  รู้จักชนิดของผึ้ง และประชากรของผึ้ง
  ฿1
  ประกาศใกล้เคียง
  มลพิษทางขยะ และขยะมูลฝอย ลดลงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  มลพิษทางขยะ และขยะมูลฝอย ลดลงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  ฿1

  logo
  ดาวน์โหลดได้จาก App Store
  ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  ติดตามเราได้ทาง

  ติดต่อเรา

  contact@ennxo.com

  อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  © 2015 - 2022 ENNXO.COM