อาหาร Ads Banner

เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ

เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ รูปที่ 1
1/3
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ รูปเล็กที่ 1
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ รูปเล็กที่ 2
1 บาท
 • โพสต์เมื่อ
  3 เดือนที่ผ่านมา

 • เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วยลดการสร้างขยะ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ’ ในปัจจุบันนี้คงจะปฎิเสธได้ยากว่าการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีต ทั้งในเรื่องของการเดินทาง โรงระบาด อาหารการกิน อาคารบ้านเรือน และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับมนุษย์โลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป และอีกเรื่องที่น่าวิตกกังวลคือสภาวะอากาศมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความเจริญ ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และมันเลยเป็นสาเหตุของการลดใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก ดั่งที่เราจะเห็นห้างร้านรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในยุคปัจจุบันก็จริง แล้วบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ครอบคลุมถึงชีวิตประจำวันในทางใดบ้าง บทความชุดนี้จะพาผู้ที่สนใจไปทำความรู้และความเข้าใจกันครับ ปัญหามลพิษในสังคมเมือง กล่าวถึงปัญหาหลักของสังคมในเมืองถึงจะมีความเจริญ ก็ยังต้องแลกมาด้วยการที่ต้องประสบพบเจอกับหลากหลายเรื่องราวทั้ง ประชากรที่แออัด การจราจรที่คับคั่ง มลภาวะทางอากาศและทางเสียง จึงทำให้สุขกายและสุขภาพจิตแย่ตามกันจะเห็นได้จากค่า PM 2.5 ที่สูงขึ้นการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในการป้องกันเชื้อไวรัสที่รู้ๆกันอยู่ว่าระบาดไม่ใช่แค่ทั้งในไทยแต่รวมไปถึงทั่วโลกที่ต้องรับมือ และป้องกันฝุ่นผงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนสำคัญที่มาพร้อมความเจริญก็คือธรรมชาติลดน้อยลงก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่มาพร้อมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ด รถราที่เพิ่มขึ้น จำนวนพื้นที่สีเขียวที่น้อยลง อีกทั้งรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากเช่น พลาสติก ถือว่าเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับบรรจุภัณฑ์รูปแบบนี้ สาเหตุที่รวมมาหลายปัจจัยแบบนี้ก็ไม่แปลกที่จะทำให้เกิดปัญหาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้ การใช้ชีวิตประจำวันกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ จากหัวข้อข้างต้นจะเห็นถึงปัญหาคร่าวๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์และการเลือกใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ยาก ถือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบหลายด้านและอาจจะเป็นระยะยาวถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน แล้วคนเราต้องปรับตัวแบบใดกันบ้าง อย่างที่ทราบการสวมหน้ากากอนามัย ลดการใช้พลาสติกอย่างที่มีการรณรงค์กันอย่างแพร่หลาย ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หันมาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ การรีไซเคิลขยะ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลายๆด้านนี้สาเหตุที่ทราบกัน แล้วการแก้ปัญหาที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยโลกควรทำอย่างไรบ้างหล่ะ ? ลดการสร้างขยะที่ย่อยสลายได้ยากในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยตัวเรามีอะไรบ้าง - การเลือกใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ เพื่อเป็นการลดใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก - ควรใช้ผ้าขนหนูในการเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก - ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหาร แทนการใส่กล่องโฟม หรือกล่องที่ทำจากพลาสติก - ควรพกถุงผ้า ถุงช้อปปิ่งกระดาษเวลาไปเลือกจับจ่ายใช้สอยแทนถุงพลาสติก - เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเลือกรับประทานอาหารที่ร้านแทน แต่ถ้าจำเป็นที่ต้องนำกลับไปทานที่บ้านก็ควรเป็นร้านที่เลือกใช้ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ การ Reuse ของเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำลดปัญหาขยะ Reuse ถ้าจะให้ผู้เขียนแปลเป็นไทยอย่างง่ายก็คือ การใช้ซ้ำ ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นการนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาใช้ซ้ำ อีกทั้งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้ อาทิ ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนทำการทิ้ง ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เลือกซื้อสินค้าที่เป็นวัสดุธรรมชาติ วิธีนี้นอกจากช่วยลดการเกิดของขยะแล้ว ยังเป็นการช่วยโลกเพิ่มพื้นที่ที่เป็นพืชพรรณไม้ได้ด้วยการลดปริมาณการตัดต้นเพื่อใช้ทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมหรืออสังหาริมทรัพย์ แล้วไอเดียการ Reuse มีดังนี้ - การเลือกใช้ถ่านไฟฉายในแบบชาร์ตได้ ลดการใช้แล้วทิ้งเนื่องจากถ่านเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากอีกทั้งมีสารเคมีเยอะ - ทำการคราฟท์ของ หรือ ประดิษฐ์วัสดุของเหลือใช้จาดวัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน - พยายามซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ชำรุด จะได้เป็นการลดการทิ้งขยะจำพวกนี้ - ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษแทนภาชนะอาหารที่เป็นพลาสติกหรือโฟม ใช้ถุงผ้าในการเลือกซื้อสินค้าเนื่องจากสามารถนำกลับมาซักใช้ซ้ำได้ การ Recycle วัสดุที่กลับมาใช้ใหม่ได้ Recycle หรือก็คือการนำกลับมาใช้ใหม อาทิ การคัดแยกขยะมูลฝอยการแยกประเภทขยะ เพื่อที่จะหมุนเวียนกลับเข้ามาสู่กระบวนการของการผลิตในแต่ละประเภทได้ตัวอย่าง - จำพวกขวดน้ำ แก้วเครื่องดื่ม กระดาษต่างๆ พลาสติก กระป๋องเบียร์ ฝาแบรนด์ซุปไก่สกัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นขาเทียมให้แก่ผู้พิการได้ พวกโลหะที่เหลือจากไซด์งานก่อสร้างหรือโรงกลึงต่างๆ - ควรคำนึงที่จะเลือกซื้อสินค้าที่สามารถนำกลับมา Recycleได้หรือที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติเช่น กระดาษ ผ้า ไม้ - การที่จะนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ยหมักเพื่อนใช้ในการเกษตร บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะจะลดภาวะในสังคม กล่าวถึงบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งอย่างกล่องรูปแบบต่างๆ แต่ที่จะดูเข้ากับพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันเลยก็คือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกระดาษซึ่งมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการและผู้บริโภตจะเลือกใช้ให้ถูกกับสินค้านั้นๆ อีกทั้งยังรวมไปถึงถุงกระดาษที่ใช้แทนถุงพลาสติกในการซื้อของ ใส่ของจิบปาถะ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย ทำมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีหลายแบบหลายขนาด ราคาย่อมเยาว์ ที่สำคัญที่สุดตรงตามจุดประสงค์ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกเหมาะกับไปปรับใช้แทนภาชนะอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ครับ ยกตัวอย่างมีดังนี้ - จานกระดาษกลมสีขาว FOOD GRADE ขนาด 6 นิ้ว จานกระดาษสีขาว BIO ใช้สำหรับขนมหวาน ของทอด อาหารว่างต่างๆได้ กระดาษย่อยสลายได้ 100% เนื่องจากไม่เคลือบ PE แต่ใช้วิธีการเคลือบเคมีสัมผัสมอาหารในกระบวนการผลิตกระดาษ สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย - กล่องใส่อาหาร To go กล่องเบนโตะ ทรงสูง 32 ออนซ์ กระดาษ food grade สำหรับอาหารประเภทเส้น ผัดไทย สปาเก็ตตี้ บะหมี่ เหมาะกับผู้ประกอบการและสำหรับจัดอาหารว่างเป็นชุด การผลิตระดับมาตรฐานสากล Food pail ช่วยรักษาคุณภาพและรักษาอุณภูมิของอาหาร - ถุงกระดาษคราฟท์มีหูหิ้ว สีน้ำตาล เทียบไซส์ร้านกาแฟดัง ใช้สำหรับใส่สินค้าทั่วไป ใส่ขนมเบเกอรี่ ใส่ของน้ำหนักปานกลาง จัดเบรค ขึ้นรูปสวยถุงติดกาวแน่นหนา กระดาษย่อยสลายตามธรรมชาติ 100% ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถนำสติ๊กเกอร์ติดแบรนต์ตัวเองได้ วัตถุดิบกระดาษที่ใช้ สีกระดาษที่ใช้ปลอดภัย(flexo water based) สรุปเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกช่วย’ลดการสร้างขยะ หาพวกเราร่วมมือกันจากข้อเสนอของผู้เขียนที่แจงมาเบื้องต้นก็อาจจะสามารถช่วย ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละวัน ในทุกๆวัน ช่วยลดการสร้างมลพิษเเก่โลก และยังนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า แทนที่จะถูกทิ้งแล้วนำไปกำจัด และนอกจากช่วยลดปริมาณขยะลงได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนส่ง ขนย้าย ถือว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษมีประโยชน์กว่าที่คุณคิดเยอะ ทีนี้เริ่มสนใจหันมาช่วยโลก ลดขยะกันหรือยังครับเพื่ออนาคตของโลกและสังคมเรา ที่ปราศจากขยะที่ย่อยสลายยาก อากาศกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง https://thaifoodpackaging.com/blog/daily-life-environment-packaging/
  รายละเอียดผู้ขาย
  W
  wm 5398
  เป็นสมาชิก ENNXO เมื่อกรกฎาคม 2021
  ดูโปรไฟล์
  ประกาศอื่นๆ ของผู้ขาย
  ทารกหรือเด็กแรกเกิดรับประทานน้ำผึ้งได้ไหม
  ทารกหรือเด็กแรกเกิดรับประทานน้ำผึ้งได้ไหม
  ฿1
  น้ำผึ้ง ควรทานเท่าไหร่ถึงจะพอดี และโทษของการรับประทานน้ำผึ้งมากเกินไป
  น้ำผึ้ง ควรทานเท่าไหร่ถึงจะพอดี และโทษของการรับประทานน้ำผึ้งมากเกินไป
  ฿1
   วิธีการทำ น้ำผึ้งมะนาวโซดา
  วิธีการทำ น้ำผึ้งมะนาวโซดา
  ฿1
  ประโยชน์เกสรผึ้ง ดีอย่างไรต่อสุขภาพ
  ประโยชน์เกสรผึ้ง ดีอย่างไรต่อสุขภาพ
  ฿1
   เกสรผึ้ง คืออะไร
  เกสรผึ้ง คืออะไร
  ฿1
  10 ประโยชน์ของน้ำผึ้ง ด้านสุขภาพและความงาม
  10 ประโยชน์ของน้ำผึ้ง ด้านสุขภาพและความงาม
  ฿1
  5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย
  5 ประโยชน์จากน้ำผึ้ง ดอกลำไย
  ฿1
  ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี
  ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี
  ฿1
  น้ำผึ้งป่า น้ำผึ้งเลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร
  น้ำผึ้งป่า น้ำผึ้งเลี้ยง แตกต่างกันอย่างไร
  ฿1
  ปัญหาคาใจ “น้ำผึ้งตกผลึก” เป็นของแท้หรือของปลอม
  ปัญหาคาใจ “น้ำผึ้งตกผลึก” เป็นของแท้หรือของปลอม
  ฿1
  สังคมของผึ้งและหน้าที่ของผึ้งงาน (The Worker)
  สังคมของผึ้งและหน้าที่ของผึ้งงาน (The Worker)
  ฿1
   รู้จักชนิดของผึ้ง และประชากรของผึ้ง
  รู้จักชนิดของผึ้ง และประชากรของผึ้ง
  ฿1
  ประกาศใกล้เคียง
  มลพิษทางขยะ และขยะมูลฝอย ลดลงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  มลพิษทางขยะ และขยะมูลฝอย ลดลงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีวิธีดูอย่างไร และมีอะไรบ้าง
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกช่วยยกระดับกิจการร้านอาหาร
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกช่วยยกระดับกิจการร้านอาหาร
  ฿1
  ธุรกิจอาหารรถเข็น Street Food กับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  ธุรกิจอาหารรถเข็น Street Food กับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีรูปแบบใดบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจบ้าง
  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก คือ? มีรูปแบบใดบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจบ้าง
  ฿1
  ธุรกิจเดลิเวอรี่ ที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก
  ธุรกิจเดลิเวอรี่ ที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์กระดาษรักษ์โลก
  ฿1
  อาหารประเภทเส้น กับ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  อาหารประเภทเส้น กับ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารคลีน รักษ์สุขภาพไปพร้อมกับรักษ์โลก
  บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารคลีน รักษ์สุขภาพไปพร้อมกับรักษ์โลก
  ฿1
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก คืออะไร และมีอะไรบ้าง ?
  ฿1

  logo
  ดาวน์โหลดได้จาก App Store
  ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  ติดตามเราได้ทาง

  ติดต่อเรา

  contact@ennxo.com

  อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  © 2015 - 2022 ENNXO.COM