หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ 1
หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ 2
หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ 3
1 / 3
ถัดไป

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

฿ 14,000
Social Sharing
แชร์

โพสต์เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล ________________________________________ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs(Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร แต่หากวางแผนการบริหารจัดการก่อนการทำระบบประเมินไม่เป็นขั้นตอน มีการตั้งตัวชี้วัดยากไปมีหลายตัวชี้วัด ทำให้บุคคลผู้ได้รับการประเมินขาดแรงจูงใจในการทำงาน ในอีกทางหากตั้งง่ายไปจะเกิดการทำงานเดิมๆ ย่ำอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่ดีขึ้น เท่ากับการทำ KPIs เสียเวลาเปล่า ขัดแย้ง ขาดความยุติธรรม หัวข้ออบรม ________________________________________ 1. เรียนรู้ความรู้พื้นฐานการเตรียมจัดทำ KPIs 2. เทคนิคการจัดทำใบหน้าที่งาน(Job Description) ที่ถูกต้อง 3. เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดผลงาน(Performance Indicators) 4. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย(Targets)ให้มีความท้าทายตามหลัก S-M-A-R-T 5. เทคนิคการตั้งค่าคะแนนวัดระดับความสำเร็จ(Performance Agreement) 6. เทคนิคการจัดทำพจนานุกรมตัวชี้วัด(KPIs Dictionary) 7. เทคนิคการเชื่อมตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับองค์กรและแผนก (Dept. KPIs) 8. เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลตามตำแหน่งงาน (Individual KPIs) 9. เทคนิคฝึกเขียนแบบฟอร์มประเมินผล(Performance Appraisal ) 10. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis) 11. เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน (Action Plan) ก่อนและระยะดำเนินการ 12. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis)

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดผู้ขาย

อค
ออเรียนทอล คอนซัลแตนท์
เป็นสมาชิกเมื่อ 31 มี.ค. 2567
Chat Icon
แชท

สินค้าใกล้เคียง