ท้าวเวสสุวรรณ เป็นยักษ์ยืนถือกระบองยาว หนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ | ENNXO
ENNXO
สินค้า

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ, ท้าวกุเวร หรือ ท้าวไพสพ มีรูปลักษณ์เป็นยักษ์ ยืนถือกระบองยาว หรือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขา เหมือนมีขาสามขา เพื่อพิทักษ์รักษาพุทธสถาน เป็นเจ้าแห่งภูตผีปีศาจ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ สถิตอยู่ ณ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา คอยดูแลความสงบของโลกมนุษย์ ประทับทางทิศเหนือ มีอสูร, รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร อาณาเขตที่ท้าวเวสสุวรรณปกครองนั้น ใหญ่มหาศาลมาก และท้าวเวสสุวรรณยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย พระอินทร์ หรือ ท้าวธตรฐ ผู้ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก, พระยม หรือ ท้าววิรุฬหก ผู้ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ พระวรุณ หรือ ท้าววิรูปักษ์ ผู้ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก
© 2015 - 2021 ENNXO.COM
ตึก Asia Centre ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

Asia Centre / 27nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งอสูร ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก คนไทยโบราณจึงนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันความชั่วร้ายทั้งหลาย ไม่ให้มาทำร้ายเด็ก ท้าวเวสสุวรรณองค์นี้มีการถูกกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรว่า นำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน ดังนั้น เราจะเห็นว่า วัดวาอารามต่างๆ มีรูปปั้นยักษ์ตั้งอยู่ หากยักษ์ยืนอยู่เพียงตนเดียวก็คือ ท้าวเวสสุวรรณที่จะมาคอยปกปักรักษาบริเวณวัด และจดความดีของคนทางทิศเหนือ ไปจารึกและประกาศให้เทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้รับรู้อีกด้วย