พระนางพญา แห่งวัดนางพญา พิษณุโลก มีอยู่ 7 พิมพ์คือ พิมพ์เข่าโค้ง พิมพ์เข่าตรง พิมพ์อกนูนใหญ่ พิมพ์สังฆาฏิ อกนูนเล็ก พิมพ์เทวดา | ENNXO
ENNXO
สินค้า

พระนางพญา

พระนางพญา

พระนางพญา มีการขุดพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2444 โดยทางวัดนางพญาตั้งใจจะสร้างศาลาขึ้นบริเวณด้านหน้าของวัด เพื่อเป็นจัดทำพิธีในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก เพื่อทอดพระเนตรการหล่อพระพุทธชินราชจำลอง ครั้นพอขุดหลุมจะลงเสาก็ได้พบ พระนางพญาจำนวนมหาศาล ฝังจมดินอยู่กับซากปรักหักพัง จึงได้เก็บรวบรวมไว้ และเมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ไปวัดนางพญา ก็ได้นำพระนางพญาส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ครานั้นพระองค์ทรงแจกจ่ายแก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จกันโดยถ้วนหน้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทำให้พระนางพญาส่วนหนึ่งถูกนำกลับยังกรุงเทพมหานครในครั้งนั้น
© 2015 - 2021 ENNXO.COM
ตึก Asia Centre ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

Asia Centre / 27nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
พระนางพญาเป็นพระศิลปะสุโขทัย สันนิษฐานว่าราวปี พ.ศ. 2090 - 2100 พระวิสุทธิกษัตริย์ พระมเหสีของพระมหาธรรมราชา และพระราชมารดาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างพระนางพญาขึ้น ในคราวบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดราชบูรณะ เล่าขานกันถึงความขลังว่าทหารขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีพระนางพญาติดตัว ไปรบที่ไหนก็ประสบชัยชนะที่นั่น พระนางพญา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก มีทั้งหมด 7 พิมพ์มาตรฐานที่วงการยอมรับคือ 1.นางพญาพิมพ์เข่าโค้ง 2.นางพญาพิมพ์เข่าตรง 3.นางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ 4.นางพญาพิมพ์สังฆาฏิ 5.นางพญาพิมพ์อกนูนเล็ก 6.นางพญาพิมพ์เทวดา