พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่งามที่สุดในโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร | ENNXO
ENNXO
สินค้า

พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีลักษณะงดงาม ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง ห้าศอก 1 คืบ ห้านิ้ว (2.875 เมตร) สูงเจ็ดศอก (3.5 เมตร) หล่อ ด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง ตามตำนานพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไทย) รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์พระร่วง ได้โปรดให้สร้างพระพุทธชินราชขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๙๐๐ ต่อมาสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทรงปิดทองเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2146 และเมื่อ พ.ศ. 2478 ได้มีการลงรักปิดทองเต็มองค์อีกครั้งเป็นการถาวรจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันนตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงาย พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก ด้านริมน้ำน่าน
© 2015 - 2021 ENNXO.COM
ตึก Asia Centre ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

Asia Centre / 27nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
พระพุทธชินราช มีซุ้มเรือนแก้วสลักด้วยไม้สักโบราณ ลงรักปิดทอง ประดับเบื้องพระปฤษฎางค์ ที่สุดแห่งความประณีตอ่อนช้อย ยิ่งเสริมให้พระวรกายของพระพุทธชินราช มีสง่าราศีโด่ดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้น พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปมัยสุโขทัย แต่มีลักษณะพิเศษและรายละเอียดมากมาย มีพระเกศรัศมียาว วงพระพักตร์ค่อนข้างกลม มีพระอุณาโลมผลิกอยู่ระหว่างพระโขนง พระวรกายอวบอ้วนสมบูรณ์พร้อม มีสังฆาฏิยาวปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบฝังด้วยแก้ว นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่เรียบยาวเสมอกัน ฝ่าพระบาทแคบและแบนราบ มีรูปอาฬวกยักษ์และรูปท้าวเวสสุวรรณหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ เฝ้าอยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและซ้ายขององค์ตามลำดับ