พระเครื่องสมเด็จโต สมเด็จวัดระฆัง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพ พระพิมพ์ใหญ่, พิมพ์เจดีย์, พิมพ์เกศบัวตูม, พิมพ์ฐานแซม | ENNXO
ENNXO
สินค้า

พระสมเด็จ

พระสมเด็จ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือแห่งแผ่นดินสยาม ตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจนถึงสามัญชน ตั้งแต่เล็กจนโต สมเด็จโตท่านมีความสมถะเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ท่านจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ทำให้สมเด็จโตได้ศึกษาธรรมจนท่องแท้และเก่งกาจทางด้านวิชชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล
© 2015 - 2021 ENNXO.COM
ตึก Asia Centre ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

Asia Centre / 27nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
พระสมเด็จวัดระฆัง เป็นพระเครื่องที่สร้างขึ้นโดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ประมาณปี พ.ศ. 2409 ท่านเริ่มสร้างพระเครื่องขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา และในเวลาต่อมา พระสมเด็จได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคี เป็น 1 ใน 5 สุดยอดวัตถุมงคลของประเทศไทย ปัจจุบันมีราคาซื้อขายต่อองค์นับหลายล้านบาท ประกอบด้วยพระพิมพ์มาตรฐาน 4 พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เจดีย์, พิมพ์เกศบัวตูม, พิมพ์ฐานแซม สมเด็จโตมรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2415 เวลา 24.00 น. ณ หอสวดมนต์ วัดระฆังโฆษิตาราม สิริรวมอายุได้ 85 ปี พรรษาที่ 65