ENNXO
สินค้า

หลวงปู่ดู่

หลวงปู่ดู่

หลวงปู่ดู่

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 ท่านได้รับฉายาว่า “พรหมปัญโญ” ด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีความเพียรและใฝ่รู้ที่จะศึกษา จากพระคณาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมในยุคนั้นหลายท่าน อาทิ หลวงพ่อกลั่น หลวงพ่อเภา ท่านเจ้าคุณเนื่อง พระครูชม หลวงพ่อรอด (เสือ) และอีกหลายๆท่านตามจังหวัดต่างๆ หลวงปู่ดู่มีเมตตาและชอบสอนศิษย์ทั้งหลาย ด้วยภาษาธรรมง่ายๆ โดยเล่าจากเหตุการณ์ที่ท่านประสบมากับตัว หรือได้มาจากการปฏิบัติธรรมอันยาวนานตลอดชีวิตของหลวงปู่ดู่ รวมถึงพุทธประวัติต่างๆ ตามแต่ท่านจะเห็นควร เพื่อคอยเตือนลูกศิษย์ให้ประพฤติดีประพฤติชอบ
© 2015 - 2021 ENNXO.COM
ตึก Asia Centre ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

Asia Centre / 27nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
หลวงปู่ดู่ได้สร้าง พระเหนือพรหมเนื้อผง หรือ ผงมหาจักรพรรดิ ครั้งแรกในปี 2517 เพราะประทับใจในเรื่องราวธรรม จากบทสวดพาหุง ชัยมงคลคาถา บทที่ 8 หลวงปู่ดู่ท่านลบผงด้วยตัวท่านเองอย่างตั้งใจ และพระบางองค์อาจจะมีคราบสีเหลือง เพราะถูกแช่ในน้ำชา ต่อมาปี 2531 หลวงปู่ดู่ได้สร้างพระเหนือพรหมขึ้นมาอีกรุ่น โดยผสมเส้นเกศาลงไปด้วย พิมพ์ทรงลักษณะเดิม เปลี่ยนแปลงเพียงแค่รูปในหน้าพระพรหมที่มีความคมชัดมากกว่ารุ่นแรก พระเหนือพรหมเนื้อผงในยุคแรกนั้น จะไม่ปั๊มยันต์หมึกรูปกงจักร มาเริ่มปั๊มหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้ว หลวงปู่ดู่มรณภาพวันที่ 17 มกราคม 2533 สิริอายุรวม 85 ปี 8 เดือน พรรษาที่ 65