ENNXO
สินค้า

หลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแดง ซึ่งต่อมาท่านได้พาหลวงพ่อคูณ ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร แล้วหลวงพ่อคูณจึงออกธุดงค์จาริกไปตามป่าเขา ฝึกปฏิบัติธรรม หลวงพ่อคูณเริ่มธุดงค์จาริก อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ไปจนถึงประเทศลาวและประเทศกัมพูชา แล้วจึงเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ข้ามเขตแดนทางจังหวัดสุรินทร์ สู่จังหวัดนครราชสีมา กลับสู่ถิ่นเกิดที่บ้านไร่ แล้วในปี พ.ศ. 2496 จึงริเริ่มให้ชาวบ้านช่วยกันก่อร่างสร้างวัด สร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ขุดสระน้ำไว้ใช้ ทั้งจัดสร้างโรงเรียนวัดบ้านไร่ เพื่อการศึกษาของเยาวชนในละแวกอีกด้วย
© 2015 - 2020 ENNXO.COM
173 ตึก Asia Centre ชั้น 22 ถนนสาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120

173 Asia Centre / 22nd floor / South Sathorn Road
Thung-Maha-Mek / Sathorn / Bangkok 10120
หลวงพ่อคูณได้จัดสร้างโรงพยาบาลถึง 3 หลัง, โรงเรียน และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน แล้วยังบริจาคเงินช่วยเหลือสาธารณะสุขต่างๆ ตลอดชีวิตของท่าน ส่วนพระเครื่องและวัตถุมคลที่โด่งดังก็คือ เหรียญหลวงพ่อคูณ 9 รุ่น ที่แพงและหายาก ได้แก่รุ่นสร้างบารมี ปี 2519, นั่งพานชนะมาร ปี 2537, รุ่นแรก ปี 2512, รุ่นเจริญพรบน ปี 2536, รุ่นปี 2517, รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536, รุ่นธนาคารศรีนคร ปี 2521, รุ่นเพชรน้ำเอก ปี 2536, รุ่นคุณพระเทพวิทยาคม ปี 2556 หลวงพ่อคูณมรณภาพ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เมื่อเวลาประมาณ 11.45 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิริรวมอายุ 92 ปี พรรษาที่ 71