296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศหมดอายุแล้ว
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปที่ 1
ประกาศหมดอายุแล้ว
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปที่ 2
ประกาศหมดอายุแล้ว
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปที่ 3
ประกาศหมดอายุแล้ว
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปที่ 4
ประกาศหมดอายุแล้ว
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปที่ 5
ประกาศหมดอายุแล้ว
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปที่ 6
3/6
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปเล็กที่ 1
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปเล็กที่ 2
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปเล็กที่ 3
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปเล็กที่ 4
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปเล็กที่ 5
296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รูปเล็กที่ 6

หมดอายุแล้ว

 • โพสต์เมื่อ
  2 ปีที่ผ่านมา

 • ชื่อพระ


 • 296.รูปหล่อครึ่งพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื้อโลหะทองเหลืองรมควัน ผลงานของ ผดุงศักดิ์ ศิลาภรณ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ระดับ 8 โรงเรียนเวชนิทัศน์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผู้เคยปั้นพระรูปหล่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประดิษฐาน ณ ศาลาศิริราช 100 ปี ซึ่งรับหน้าที่เป็นประติมากรผู้ออกแบบและปั้นรูปครึ่งพระองค์ สร้างแบบร่างขนาด 9 นิ้ว และ 13 นิ้ว ด้วยดินน้ำมัน ทรงสายสะพายนพรัตน์ฯ ช่วงพระชนมายุ ประมาณ 60-80 พรรษา โดยได้รับความกรุณาจาก ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา, พล.ต.ต.นพ. เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร, นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ และ พญ. เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์ คณะแพทย์ผู้ตามเสด็จ ร่วมพิจารณาแก้ไขแบบจนเป็นที่สมพระเกียรติอย่างที่สุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระรูป ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร รายได้นำเข้าสมทบ “ทุนกัลยาณิวัฒนา ในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย” มีหมายเลขประจำองค์
  logo
  ดาวน์โหลดได้จาก App Storeดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  ติดต่อเรา

  contact@ennxo.com
  อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  ติดตามเราได้ทาง

  © 2015 - 2022 ENNXO.COM