136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศถูกปิดแล้ว
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปที่ 1
ประกาศถูกปิดแล้ว
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปที่ 2
ประกาศถูกปิดแล้ว
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปที่ 3
ประกาศถูกปิดแล้ว
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปที่ 4
ประกาศถูกปิดแล้ว
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปที่ 5
ประกาศถูกปิดแล้ว
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปที่ 6
1/6
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปเล็กที่ 1
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปเล็กที่ 2
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปเล็กที่ 3
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปเล็กที่ 4
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปเล็กที่ 5
136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปเล็กที่ 6

ปิดแล้ว

 • โพสต์เมื่อ
  2 ปีที่ผ่านมา

 • ชื่อพระ
 • ปี
  2545


 • 136.พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สูง 30 ซม เนื้อทองเหลืองรมดำ จัดสร้างเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 75 พรรษาในปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก เสด็จเป็นประธานเจริญชัยมงคลคาถาในพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำลอง ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2545
  ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  ติดต่อเรา

  contact@ennxo.com
  อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  ติดตามเราได้ทาง

  © 2015 - 2022 ENNXO.COM