140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง

ประกาศถูกปิดแล้ว
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปที่ 1
ประกาศถูกปิดแล้ว
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปที่ 2
ประกาศถูกปิดแล้ว
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปที่ 3
ประกาศถูกปิดแล้ว
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปที่ 4
ประกาศถูกปิดแล้ว
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปที่ 5
ประกาศถูกปิดแล้ว
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปที่ 6
3/6
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปเล็กที่ 1
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปเล็กที่ 2
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปเล็กที่ 3
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปเล็กที่ 4
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปเล็กที่ 5
140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง รูปเล็กที่ 6

ปิดแล้ว

 • โพสต์เมื่อ
  2 ปีที่ผ่านมา

 • ชื่อพระ
 • ปี
  2539


 • 140.พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประทับบนพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 7.5 x 9.5 นิ้ว ฐานทำด้วยไม้ หน้าฐานมีข้อความ "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์" ด้านหลังประทับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกที่ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงครองราชสมบัติครบรอบ 50 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2539 ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดสร้างโดยกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2539 ฝีมือประติมากรรมโดย อ.เสวต เทศน์ธรรม มีหมายเลขประจำองค์
  logo
  ดาวน์โหลดได้จาก App Storeดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  ติดต่อเรา

  contact@ennxo.com
  อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  ติดตามเราได้ทาง

  © 2015 - 2022 ENNXO.COM