การควบรวม ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 1
1 / 1

การควบรวม ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

฿ 2,500
Social Sharing
แชร์

โพสต์เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

รายละเอียด

สัมมนา Integrate Management System ISO9001&14001&45001 (การควบรวม ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 ) อบรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00น.-16.30 น. สถานที่อบรม ณ ร้านอินทนิล อ่างศิลา จ.ชลบุรี ลูกค้านิติบุคคล 2,500 / ท่าน ลูกค้าบุคคลธรรมดา 2,000/ ท่าน พิเศษ ลงทะเบียน 3 ท่าน รับส่วนลด 20% เนื้อหาการอบรม 1. ความเป็นมาและจุดมุ่งหมายของระบบ 2. การควบรวมมาตรฐาน 3. บริบทองค์กร 4. ความเป็นผู้นำและนโยบายบริษัท 5. การกำหนด เป้าหมาย และแผนการจัดการ 6. การจัดการทรัพยากรตามระบบมาตรฐาน 7. การดำเนินการควบรวมเอกสาร 8. การปฏิบัติการ ดำเนินการ 9. การวัด วิเคราะห์ ประเมินผล 10. การตรวจติดตามภายในแบบควบรวมมาตรฐาน 11. การป้องกัน แก้ไข ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของหลักสูตร : - เน้นการสร้างความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้ารับการอบรมม - มีประสบการณด้านการให้คำปรึกษาระบบและผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015&ISO14001:2015:ISO45001:2015 & IATF16949:2016 องค์กร กว่า 20 ปี ผู้ควรเข้าอบรม : - ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การดำเนินงาน การรักษา การกำกับดูแล และการตรวจประเมิน - บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ราคารวม : - ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม - ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ - ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองของ GSMs หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดผู้ขาย

AN
Arirat Nomsian
เป็นสมาชิกเมื่อ 19 เมษายน 2024
Chat Icon
แชท

สินค้าใกล้เคียง