น้ำเชื่อมฟรุกโตส, ฟรุกโตสไซรัป, Fructose Syrup, สารให้ความหวาน, สวีทเทนเนอร์, Sweetener 1
1 / 1

น้ำเชื่อมฟรุกโตส, ฟรุกโตสไซรัป, Fructose Syrup, สารให้ความหวาน, สวีทเทนเนอร์, Sweetener

฿ 1
Social Sharing
แชร์

โพสต์เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

รายละเอียด

น้ำเชื่อมฟรุกโตส, ฟรุกโตสไซรัป, Fructose Syrup, สารให้ความหวาน, สวีทเทนเนอร์, Sweetener สามารถสอบถาม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด Thai Poly Chemicals Company Limited Tel: 034496284, 034854888 Mobile: 0800160016, 0893128888 Line ID: thaipoly8888 Email: thaipoly8888@gmail.com Web: www.thaipolychemicals.com TPCCSYRUPODOWDN คำค้นหา, น้ำเชื่อมฟรุกโตส, ฟรุกโตสไซรัป, Fructose Syrup, วัตถุเจือปนอาหาร, เกรดอาหาร, โคเด็กซ์, Food Additive, Food Grade, FCC, Codex, Food Chemicals Codex, สวีทเทนเนอร์, สารให้ความหวาน, สารเพิ่มความหวาน, Sweetener, Sweetening Agent, สารเคมีเกรดอาหาร, Food Grade Chemical ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อม หรือ ไซรัป, ซีรัป (Syrup) ที่บริษัท จำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ Dextrose Syrup, น้ำเชื่อมเดกซ์โตรส, เดกซ์โตรสไซรัป, เดกซ์โตรสซีรัป Fructose Syrup, น้ำเชื่อมฟรุกโตส, ฟรุกโตสไซรัป, ฟรักโทสซีรัป Glucitol Syrup, น้ำเชื่อมกลูซิทอล, กลูซิทอลไซรัป, กลูซิทอลซีรัป Glucose Syrup, น้ำเชื่อมกลูโคส, กลูโคสไซรัป, กลูโคสซีรัป Maltitol Syrup, น้ำเชื่อมมอลติทอล, มอลติทอลไซรัป, มอลติทอลซีรัป Maltose Syrup, น้ำเชื่อมมอลโทส, มอลโทสไซรัป, มอลโทสซีรัป Sorbitol Syrup, น้ำเชื่อมซอร์บิทอล, ซอร์บิทอลไซรัป, ซอร์บิทอลซีรัป ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมผง หรือ พาวเดอร์ (Powder) ที่บริษัท จำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ Dextrose Powder, เดกซ์โตรสผง, ผงเดกซ์โตรส Fructose Powder, ฟรุกโตสผง, ผงฟรุกโตส, ฟรักโทสผง Glucitol Powder, กลูซิทอลผง, ผงกลูซิทอล Glucose Powder, กลูโคสผง, ผงกลูโคส Maltitol Powder, มอลติทอลผง, ผงมอลติทอล Maltose Powder, มอลโทสผง, ผงมอลโทส Sorbitol Powder, ซอร์บิ

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดผู้ขาย

DT
DN TPCC
เป็นสมาชิกเมื่อ 1 ธ.ค. 2561
Chat Icon
แชท

สินค้าใกล้เคียง