พอล โกแกง ศิลปินแห่ง History of Art

พอล โกแกง ศิลปินแห่ง History of Art

ENNXO
/
Blog
/
พอล โกแกง ศิลปินแห่ง History of Art
แชร์
Social Sharing
Share on Facebook
Share on Line
Share on Twitter (X)
Copy URL
อัพเดทล่าสุด: 14 มิ.ย. 2567

7 มิถุนายน ของทุกปีตรงกับวันเกิดของพอล โกแกง (Paul Gauguin) จิตรกรชาวฝรั่งเศสผู้บุกเบิกศิลปะสไตล์โพสต์-อิมเพรสชั่นนิสม์ (Post-Impressionism) ใครสายอาร์ตอาจจะคุ้นเคยชื่อเขากันอยู่บ้าง เพราะเมื่อพูดถึงพอล โกแกง คุณอาจจะนึกถึงแวนโก๊ะตามมาด้วยเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า ในช่วงชีวิตหนึ่งของแวนโก๊ะ เขามีพอล โกแกง เป็นเพื่อนสนิท แต่ด้วยอุดมการณ์หรือความคิดที่แตกต่างกัน จนทำให้ทั้งสองคนต้องแยกย้ายกันไป

พอล โกแกง ศิลปินแห่ง History of Art

Les Misérables, 1888

แล้วพอล โกแกงมีความสำคัญอย่างไรกับวงการศิลปะ อย่างที่ทราบกันว่า พอล โกแกงเป็นผู้บุกเบิกงานศิลปะแบบโพสต์-อิมเพรสชั่นนิสม์ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยการใช้สีฉูดฉาด รูปแบบการทำงานหรือวิธีการสื่อสารจะแตกต่างกับงานศิลปะแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ ผลงานที่โดดเด่นของโกแกง คือภาพวาดของชาวพื้นเมืองบนเกาะตาฮีตี มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชนพื้นเมือง ภายหลังวิธีการทำงานศิลปะแบบโกแกงมีชื่อเรียกว่า Synthetism เป็นการทำงานศิลปะที่ศึกษาและวิเคราะห์วัตถุในธรรมชาติ 

พอล โกแกง ศิลปินแห่ง History of Art

Parau Api. What's new?, 1892

โกแกงเป็นหนึ่งในศิลปินคนสำคัญแห่งยุคปลายศตวรรษที่ 19 ผู้บุกเบิกงานศิลปะลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) คือการดึงความธรรมดาออกมาเหนือความละเอียดละอออย่างศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ ผลงานของโกแกงมีอิทธิพลต่องานศิลปะอนารยะ (Primitive art) เป็นงานที่มีความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณและใกล้ชิดธรรมชาติ มากกว่ามุ่งแสวงหาความเจริญทางวัตถุ 

พอล โกแกง ศิลปินแห่ง History of Art

Matamoe (Death), Landscape with Peacocks, 1892

นอกจากนี้โกแกงยังยกระดับงานศิลปะพื้นเมืองอย่างงานภาพพิมพ์ งานแกะสลัก ให้สากลมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าโกแกง ได้สร้างคุณูปการให้กับวงการศิลปะไว้มากมายแต่ในขณะที่เค้ายังมีชีวิตอยู่นั้นผลงานของเขายังไม่เป็นที่นิยมนัก จนถึงวันที่เขาได้เสียชีวิตไป ผลงานของเขากลับมาเป็นที่นิยม และยังมีอิทธิพลต่อกลุ่มศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหัวก้าวหน้า (Avant-garde) ทั้งในฝรั่งเศสและกระจายไปทั่วโลก 

ในปัจจุบันชื่อของพอล โกแกงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

แชร์
Social Sharing
Share on Facebook
Share on Line
Share on Twitter (X)
Copy URL

บทความใกล้เคียง